Voortgang gebiedsvisie buitengebied Stompwijk/Wilsveen/Leidschendam

Afgelopen dinsdag kwamen vertegenwoordigers van de Adviesraad, gem. Leidschendam-Voorburg en bureau Over Morgen in het Stompwijkse buitengebied nabij het oude NAM-terrein bijeen.

Ter plekke werden de globale uitkomsten van de gebiedsanalyse van het buitengebied Stompwijk gepresenteerd aan wethouder Astrid van Eekelen en de Adviesraad, versterkt met Koos van Wissen. 

Op basis van een 70 pagina’s tellend document werd door Sander Simonse van bureau Over Morgen ingegaan op de bevindingen uit de enquête, die een belangrijke bouwsteen aanlevert voor de totale gebiedsanalyse buitengebied Stompwijk. 251 mensen hebben aan de enquête deel genomen.

De gebiedsanalyse zal uiteindelijk leiden tot een gebiedsvisie, welke als input zal dienen voor de omgevingsvisie 2040.  

Zowel de Adviesraad als de wethouder kregen op deze mooie locatie voldoende stof tot nadenken en praten. Het is echter pas de 1e aanzet. Na het zomerreces zal er over dit onderzoek en de analyse gecommuniceerd worden.

Namens de Adviesraad

Leo Oliehoek