VVD en GBLV tegen nieuwe windturbines

VVD en GBLV, samen een meerderheid in de gemeenteraad, willen niet dat er in de gemeente windturbines worden geplaatst. B&W hadden voorgesteld er één tot vier neer te zetten in het kader van de energie omwenteling.

De houding van beide fracties bleek tijdens een bespreking van de Lokale energie strategie in een commissie van de gemeenteraad. Volgens VVD-fractieleider Louise Kortman is de plaatsing van windturbines ‘onwenselijk’ en  ‘niet mogelijk’. Zij verwees naar de ervaringen met de Haagse windturbine aan de A4 bij de Zeeheldenwijk. Er is volgens haar geen plek in de gemeente voor de windturbines. Ook niet in de Zoetermeerse Meerpolder of langs de A4; plekken die B&W hadden uitgekozen.

Monica Velù (GBLV) noemde de plaatsing van windturbines ‘onbespreekbaar’. Zij noemde daarbij dezelfde argumenten als haar VVD-collega. GBLV was ‘met stomheid geslagen’ door het voorstel van B&W windturbines te willen neerzetten.

Verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen stelde dat het slechts om ‘een idee’ ging. Als locaties voor plaatsing noemde zij alleen een strook langs de A4 tussen De Star in Leidschendam en natuur- en recreatiegebied Vlietland.

De wethouder waarschuwde dat bij het afwijzen van windturbines de provincie en/of de rijksoverheid de gemeente kunnen dwingen ze toch neer te zetten maar dan op hun voorwaarden.

Verder wees zij erop dat het niet plaatsen van één windturbine betekent dat de dan ontbrekende energie op andere wijze opgewekt moet worden. Dat zal dan moeten middels zonnepanelen. Het gaat dan echter wel om een oppervlakte van 25 voetbalvelden aan zonnepanelen per windturbine. Dat wil zeggen zonnevelden vanaf De Star tot aan Vlietland. Van Eekelen gaf verder aan dat zij het anders wil doen bij de Haagse windturbine. Niet van bovenaf beslissen maar alleen plaatsen als er draagvlak is bij de inwoners en zij mede-eigenaar worden van de windturbine, minimaal voor 50 procent maar dat zou ook 100 procent kunnen worden.

Woordvoerders van de overige fracties wierpen geen blokkades op voor de komst van windturbines in de gemeente.

Wethouder Van Eekelen gaf aan dat B&W een groot deel van de 140 miljoen euro die is binnengekomen uit de verkoop van aandelen in energiebedrijf Eneco, willen gaan gebruiken om de energie omwenteling te financieren, bijvoorbeeld door subsidies voor inwoners. ‘We laten niemand in de kou staan, iedereen moet mee’, zo stelde zij in antwoord op vragen over de betaalbaarheid van de omwenteling met name voor mensen met geen of weinig geld. De wethouder hield vast aan woningisolatie tot label B in plaats van C zoals provincie en rijksoverheid hanteren. Door B te gebruiken heeft de woning minder energie nodig en komen er meer bronnen in beeld dan bij label C, aldus de wethouder. Van Eekelen toonde zich huiverig over de aansluiting bij een Haags warmtenetwerk. Een warmtenetwerk is complex, vraagt veel ondergrondse ruimte en is duur, betoogde zij. Warmte moet het gasgebruik gaan vervangen.