Subsidiestrategie voor 2021 aangepast

De gemeente is voornemens om de subsidiestrategie voor 2021 aan te passen. De partners aan de subsidietafels maken geen meerjarenplan voor 2021/2022, maar gaan volgend jaar uit van de plannen die zij voor 2020 maakten, aangevuld met een addendum. Op deze manier kunnen zij beter inspelen op de uitdagingen bij partners en inwoners die door de coronacrisis veroorzaakt zijn.

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt met zogenoemde subsidietafels. Organisaties die activiteiten aanbieden rond een bepaald thema, gaan met elkaar in gesprek om het aanbod op elkaar af te stemmen. Op basis van de gesprekken maken de organisaties samen één plan met daarin alle activiteiten die zij willen gaan uitvoeren en hoe de beschikbare subsidiemiddelen verdeeld zouden kunnen worden. De tafels zouden vanaf maart samenkomen om hun plannen voor 2021 en 2022 te maken. Door de maatregelen die zijn afgekondigd door het Rijk, is het echter niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Daarnaast komen de maatschappelijke-, culturele- en onderwijspartners ineens voor andere uitdagingen te staan. Lopende activiteiten moeten vaak worden aangepast of worden gestaakt. Daarnaast is het nog lastig om in te schatten welke effecten de coronacrisis op de lange termijn op de samenleving heeft en welk (ondersteunings)aanbod daar het beste bij past. Deze ontwikkelingen vragen om een aanpassing voor de subsidietafels 2021/2022.

Uitvoeringsplannen verlengd

Het college heeft besloten dat de uitvoeringsplannen voor 2020 met één jaar worden verlengd en worden aangevuld met een addendum. Dit is dan het plan voor 2021. Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “Iedereen is nog druk bezig om, voor zover we dat al kunnen overzien, in kaart te brengen welke effecten deze crisis op de lange termijn heeft. Zowel voor de behoefte van onze inwoners, als voor welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Een addendum biedt mogelijkheden om hier zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Bovendien ontstaat zo ook de mogelijkheid om het aanbod van nieuwe partners mee te nemen.”

Vanaf maart 2021 gaan de subsidietafels aan de slag met een meerjarenplan voor 2022/2023. Nieuwe partners die daarvoor willen aansluiten kunnen zich van 1 januari tot 1 maart 2021 aanmelden.

De raad wordt bij de eerstvolgende vergadering in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij deze aanpassing. Het college zal deze wensen en bedenkingen nog voor de zomer meenemen bij haar definitieve besluit.

Subsidietafels

De subsidietafels zijn vormgegeven rond de thema’s Opgroeien en opvoeden, Financieel zelfredzame en digi- en taalvaardige inwoners, Basisvaardigheden en talentontwikkeling, Zelfredzame inwoners en Betrokken en Inclusief. Lees meer over deze thema’s en over de andere subsidies die de gemeente Leidschendam-Voorburg verstrekt via www.lv.nl/subsidies.