Hallo lieve kinderen,

Gaat het met jullie allen goed en hoe is het op school? Zeg, intussen zijn al die bijzondere kerkelijke feestdagen alweer voorbij, zoals Pasen, Hemelvaart en Pinksteren! Zelfs de Mariamaand is voorbij. Nu is de nieuwe maand juni begonnen! Wat gaat dat hard hoor! Sjonge, sjonge! Voorlopig hebben wij de gewone zondagen door het jaar. Pas tegen de kersttijd vinden er weer belangrijke kerkelijke feestdagen plaats. We gaan verder met wat we geleerd hebben over God en proberen daarbij als Jezus te leven! Toen Jezus op aarde was, was hij een goed mens. Dat is wat wij dan ook moeten proberen te zijn!

Jullie weten nog, dat wij met Pinksteren, het feest van de Heilige Geest hebben gevierd. Wij hebben wel niet naar de kerk kunnen gaan, maar de Heilige Mis via de televisie bijwonen, kon gelukkig wel! Daar vertelde de priester eveneens dat de Heilige Geest als vurige tongen boven de hoofden van de apostelen en Moeder Maria neer was gedaald. Daardoor werden de apostelen wijzer en konden zij in vreemde talen spreken! Ja, dat was de kracht van de Heilige Geest! Hij wil de mensen altijd helpen, om als Jezus te leven en dit zo aan anderen door te geven! De manier waarop Hij ons wil helpen, bestaat uit woorden die ons vertellen hoe wij moeten zijn, om zoals Jezus te kunnen Leven! Juist omdat dat toch wel moeilijk is, heeft Hij ons dit aangereikt!

De mensen noemen het: “De vrucht van de Heilige Geest” Natuurlijk is het geen echte vrucht die je kan eten, maar gewoon woorden zoals ik al zei, die ons leren een goed mens te zijn!

Nou, het zijn er wel negen hoor, maar de eerste en belangrijkste is de Liefde!

Ja, lief voor elkaar zijn is zeer belangrijk, want als er geen mensen zijn die van je houden dan voel jij je heel verdrietig toch? God heeft ons ook lief en wil dat wij onze naasten ( buren, vrienden, mensen met wie je omgaat enz.) net zo lief hebben met geheel ons hart! Weten jullie nog dat wij bij ons Pinkstergebedje aan de Heilige geest hadden gevraagd ons te helpen elkaar lief te hebben? Ja, dat blijven we proberen en dat zal zeker lukken, als wij dat echt willen en de Heilige Geest steeds blijven aanroepen!

Volgende keer praat ik met jullie over de tweede vrucht: “Vreugde of Blijdschap”. Denk alvast maar na wat je hierover zou kunnen vertellen!

Knutselen: Zullen wij deze keer een roos knutselen?

Die wordt gezien als de bloem van de liefde. Heel veel mensen vinden het prachtig om een roos te krijgen, omdat die stilletjes zegt: “Ik hou van jou!”

Kijk maar wat je  met de jouwe doet als die klaar is. Vind je knutselen te moeilijk, dan kleur je kleurplaat met een roos of teken je er een of meer. In elk geval, ga maar rustig je  gang en geniet ervan!

De voorbeelden vind je op het internet! Succes!

Nou, dat was het weer! Gods zegen en………tot de volgende keer!

Hartelijke groeten en veel liefs,

Olivia, (Voorleesjuf)