Beste Dorpsgenoten,

Hierbij willen wij graag het donateurschap van onze vereniging onder uw aandacht brengen. Als sportvereniging doen wij er alles aan om de vele leden die onze vereniging telt (ruim 600), tegen betaalbare contributies plezier te laten beleven aan de vele takken van sport die op ons mooie complex mogelijk zijn. Door bijdragen van onze sponsors en donateurs hebben wij tot dit seizoen alle contributies op redelijk peil kunnen houden.

Mogelijk was u niet op de hoogte dat u onze vereniging met een donatie kunt ondersteunen. Daarom willen wij dit bij u onder de aandacht brengen.

Extra vervelend voor onze vereniging is dit jaar natuurlijk de Corona-crisis, die ook onze vereniging raakt: minder wedstrijden en dus tijdelijk geen kantine-inkomsten meer.

Mocht u het leuk vinden om Stompwijk’92 ook te ondersteunen, dan kunt u dit doen door een willekeurig bedrag te storten op onze bankrekening NL21RABO0375336036 t.n.v. Stompwijk’92 te Stompwijk onder vermelding van: “Donatie 2020”. Wij hopen dat u Stompwijk ’92 een warm hart toedraagt en zijn u dankbaar voor uw bijdrage.

Namens het bestuur van Stompwijk ’92, de Sponsor Commissie