Woordje van de pastoor

Beste mensen, de cijfers laten het zien: we gaan de goede kant uit. Heel voorzichtig mogen wij meer en meer gaan denken aan versoepeling van de regels. Echter de basisregels in acht nemend: anderhalve meter afstand, bij klachten thuisblijven en niezen … in de elleboogplooi, en gebruik van papieren zakdoekjes. We weten het weer !

Juni — Met Pinksteren zal ik voorgaan in de Goede-Herderkerk in de eucharistieviering om 09:30 uur. Grote vreugde! Helaas nog zonder parochianen, maar wel rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. De weken daarna zal er iedere zondag om 09:30 uur een online viering zijn in de Goede-Herderkerk.

Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen (via reservering vooraf) en met inachtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen nog niet de Heilige Communie uitgereikt. Dat gebeurt vanaf zondag 14 juni, wanneer in de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest van Sacramentsdag wordt gevierd.

In verband hiermee hebben de bisschoppen protocollen laten opstellen: voor de gelovigen, voor de bedienaren en voor de gang van zaken in de kerkgebouwen.

Juli — In deze maand mogen wij maximaal 100 parochianen verwelkomen in onze kerken. In de kerken waar normaal meer mensen per zondag komen, kan dat een probleem opleveren. Dat gaan wij natuurlijk heel volwassen
oplossen. Zingen mag nog niet en het communiceren zal gaan volgens een speciaal protocol. We gaan u informeren.


Pastoor Walter Broeders