Boeren tussen Steden deel 5: Familie Van den Akker

Deel vijf van documentaireserie ‘Boeren tussen Steden’, over melkveehouders in de westelijke uitloper van het ‘Groene Hart’,
werd opgenomen bij melkveehouderijbedrijf Van den Akker, Wilsveen 37, in Leidschendam-Voorburg.

Productie:
Desi Goudman & Jacques van Herten i.s.m. de werkgroep ‘Boeren tussen Steden’.