Aangepast spreekuur gebiedsregisseur Stompwijk

Vindt u het belangrijk dat Stompwijk veilig en leefbaar blijft? Heeft u daar vragen over aan de gemeente? Of goede ideeën om dat te verbeteren? Neemt u dan tijdens het telefonische spreekuur contact op met gebiedsregisseur Penchi Harteveld.

Anders dan anders
Vanwege het coronavirus gaan veel zaken anders dan normaal. Toch probeert de gemeente inwoners zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. Juist omdat in deze tijd veel sociale netwerken wegvallen en burgerinitiatieven worden opgestart, is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven. De gebiedsregisseur is de schakel tussen alle partijen en verbindt door waar nodig is. Daarom gaan het spreekuur in Stompwijk gewoon door, maar dan telefonisch.

Telefonisch spreekuur gebiedsregisseur Stompwijk
Op maandag 6 april houdt gebiedsregisseur Penchi Harteveld haar maandelijkse spreekuur voor Stompwijk. Normaal gesproken kunt u binnenlopen bij het Dorpspunt. Uiteraard gaat dat op dit moment niet. Daarom houdt zij een telefonisch spreekuur voor Stompwijk en het buitengebied. U kunt haar op maandag 6 april bellen tussen 11:00 uur en 13:00 uur via telefoonnummer 070-300 9329.

Voor welke onderwerpen kunt u terecht op het spreekuur?
U kunt met veel zaken op het spreekuur terecht, zolang het de leefbaarheid in de wijk of buurt of groepen van bewoners aangaat. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over het groen, het verkeer, het spelen, de veiligheid. Wilt u iets voor uw woonomgeving of medebewoners doen of organiseren? En heeft u daar vragen over? Neem dan gerust een telefonisch contact op: de gebiedsregisseur kan u ook daar verder mee helpen.

Waar kunt u terecht met andere onderwerpen?
Informatie en aanvraagmogelijkheden voor individuele kwesties zoals een bouwvergunning, uitkering of belastingaanslag of de corona maatregelen vindt u op www.lv.nl U kunt ook het Servicecentrum Leidschendam van de gemeente bellen via 14 070.