Windturbine kan niet in Zoetermeerse Meerpolder

Er kan geen windturbine geplaatst worden in het deel van de Zoetermeerse Meerpolder bij de Meer- en Geerweg. Daar wordt met medewerking van de gemeente Leidschendam-Voorburg een weidevogelgebied ingericht. In dat project zitten ook de provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Zoetermeer. Het startte eind 2018. De werkzaamheden starten dit najaar.

Afgelopen week maakten B&W bekend dat er tot vier windturbines in de gemeente konden komen. Als geschikte plaatsen werden het gebied tussen De Star en de vogelplas Starrevaart langs de A4 genoemd, en de Zoetermeerse Meerpolder. Op die laatste locatie konden twee turbines komen: één aan elke zijde van de N206.

B&W kwamen tot hun voorkeur op basis van een onderzoek dat een extern bureau naar geschikte plaatsen voor het neerzetten van windturbines deed. In een aantal gevallen noemde het bureau daarbij de aanwezigheid van een weidevogelgebied als bezwaar voor die plaatsing. Niet echter bij de Zoetermeerse Meerpolder.

Op het Raadhuis was men kennelijk ook niet goed op de hoogte van het weidevogelproject Zoetermeerse Meerpolder waar binnen Leidschendam-Voorburg verantwoordelijk is voor het versterken van de natuurbeleving, het Hoogheemraadschap voor de wateroverlast, de provincie voor de weidevogels en Zoetermeer voor biodiversiteit.

In het westelijk deel van de polder moet op een stuk land van 29 hectare een weidevogel kerngebied ontstaan. De gronden zijn van de provincie en Staatsbosbeheer. Getracht wordt nog om boeren in het gebied mee te krijgen.