Vier windturbines in gemeente

Als het aan B&W ligt komen er maximaal vier windturbines van 150 meter hoog in de gemeente. Ze kunnen neergezet worden ten westen van de A4 tussen De Star en vogelplas De Starrevaart, en in bij de Zoetermeersche Meerpolder ten noordoosten van Stompwijk. Met de vier turbines kan zestien procent van de lokale stroombehoefte gedekt worden.

Dat blijkt uit de Uitgangspuntennotitie lokale energie strategie die wethouder Astrid van Eekelen naar de gemeenteraad heeft gezonden. De windturbines kunnen er komen mits er maatschappelijk draagvlak voor is en het eigenaarschap voor minstens 50 procent in handen is van de inwoners van de gemeente middels corporaties.

Met de uitgangspuntennotitie heeft de wethouder aan hoe B&W denken de gemeente in 2050 CO2 neutraal te krijgen. CO2 is koolstofdioxyde, een gas dat de veroorzaker is van de opwarming van de aarde en daarmee de klimaatverandering. Het ontstaat vooral bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas.

B&W willen ook zogenoemde ‘zonnevelden’ (enorme oppervlakten zonnepanelen) in het buitengebied toestaan. Dat zou pas na 2030 zijn want eerst wil men alle mogelijkheden van zonnepanelen op panden in de bebouwde kom benutten. Met zonne-energie kan 25 procent van de lokale stroombehoefte opgevangen worden.

Daarnaast wordt ingezet op energiebesparing (35 procent) door isolatie van bestaande woningen, en een andere manier van verwarmen van woningen zodat daarvoor geen gas meer wordt gebruikt. Zeventig procent van de woningen in Leidschendam-Voorburg stamt van voor 1960; zestig procent bestaat uit flats. Nieuwbouw moet energieneutraal zijn.

Voor verwarming worden per wijk (het zijn er dertien) plannen gemaakt. Voor wijken langs de grens met Den Haag kan gedacht worden aan een koppeling met de Haagse warmtenet dat gevoed wordt met restwarmte uit de Rotterdamse havenbedrijven en aardwarmte.

In andere wijken zal het gaan om kleine collectieve bronnen zoals warmte- en koudeopslag in de bodem, gebruik van warm water (aquathermie) en gezamenlijke warmtesystemen (flats).

De hele omwenteling moet gedragen en uitgevoerd worden door de inwoners. Zij krijgen maximale keuzevrijheid. Participatie en draagvlak zijn daarbij de toverwoorden. De gemeente maakt wel een basispakket informatie voor de inwoners ter verhoging van de bewustwording. Snelle beslissers krijgen ook financiële steun. De bestaande subsidieregelingen en het lenen van geld tegen lage rente om zo investeringen betaalbaar te krijgen, blijven bestaan.

De gemeente zelf wil als organisatie in 2040 al energieneutraal werken.