Stormschade op het achterpad

We hebben een stormachtig weekend achter de rug. Er zijn veel ongelukken gebeurd.

Ook Stompwijk zal niet bespaard zijn gebleven van schade door storm Ciara.

Hier wijst Romé van Boheemen naar een ontwortelde boom langs het achterpad die op de hek is gevallen.

Bedankt voor het inzenden Anja van Boheemen.

Petra (Red.)