Optocht “De Rollen om draaien” 22 februari

Nog ongeveer anderhalve week te gaan en dan is het weer zo ver. Na heel wat voorafgaande activiteiten kijken we uit naar de carnavalsoptocht op
zaterdag 22 februari met als motto “de rollen omdraaien”. Uiteraard is ons prinselijk paar zeer verheugd door het aantal inschrijvingen voor de optocht!

Uiteraard willen wij degenen, die nog tijd hebben om een prachtige carnavalskar te bouwen, uitnodigen om zich nog snel in te schrijven op www.degaanders.nl. Deelnemers voor de optocht in Leidschendam verzamelen om 09:00 uur bij Scheria om daarna met elkaar naar Leidschendam te vertrekken. Direct na de hamerslag van de burgermeester zal de optocht beginnen! Deelnemers voor de optocht in Stompwijk worden verzocht om 12:00 uur te verzamelen bij Scheria.

Helaas wordt het ieder jaar weer lastiger om een vergunning te krijgen voor deze feestelijke optocht. De regels worden strenger en we moeten aan vele eisen voldoen. Hieronder een aantal zeer belangrijke regels voor deelnemers. Tot nu toe zijn dit de afspraken, maar helemaal definitief is het nog niet. Houd daarom de Dorpsketting, Facebook en onze site goed in de gaten voor veranderingen in het regelement:

Zonder startnummer is deelname niet mogelijk. Dit startnummer krijg je bij inschrijving.
Deelname is geheel voor eigen risico. Deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor eventueel veroorzaakte schade en letsel. Deelnemende voertuigen dienen verzekerd te zijn, conform de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM).

Alcoholgebruik is NIET toegestaan tijdens de optocht en op de kar.

Het is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan om van of op een rijdende kar te klimmen. Alleen als het voertuig voor langere tijd volledig stilstaat is dit toegestaan.

Glaswerk is niet toegestaan.

Vrachtwagens en tractoren zijn verplicht minimaal twee personen vóór het voertuig te laten lopen en twee tussen het trekkende voertuig en carnavals kar in reflecterende veiligheidshesjes. De chauffeur van het voertuig volgt de aanwijzingen op die de personen voor het voertuig doorgeven in het kader van veiligheid.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een aggregaat zal deze veilig en kundig geïnstalleerd moeten worden.

Brandblussers zijn verplicht op iedere wagen!

Iedere kar moet voorzien zijn van een veilige en nagelvaste reling van minimaal 1,20m hoog.

Tijdens de optocht zullen de karren ook weer voorbij de jury rijden. De criteria waarop onze onafhankelijke jury beoordeelt en punten geeft is dus niet onbelangrijk:
Draagt de groep het motto van het seizoen voldoende uit?
Hoe is de uitstraling/sfeer van het geheel en sluit de muziek hierbij aan.
Is er sprake van voldoende originaliteit/creativiteit
Afwerking

Bovenstaande criteria worden beoordeeld, voor ieder criteria krijgt men een cijfer tussen 0 en 10. Alle cijfers worden per deelnemer opgeteld en gedeeld, dat is het uiteindelijk definitieve cijfer.

De prijsuitreiking vindt rond 17:00 uur plaats tijdens het straatcarnaval. Ook niet-deelnemers zijn hierbij van harte welkom!

Namens de Gaanders willen wij iedereen alvast een super carnavalsweek toewensen!

3x Alaaf  P.R. De Gaanders

Het prinselijke paar van ons Gaandriaanserijk:

Prins Marnix en Page Shirley