Verandering Dorpsketting naar abonnementen-systeem

QR-code inscannen of keuzeformulier hier openen

Sinds vorige week is op allerlei manieren de komende verandering voor de Dorpsketting in de media bekendgemaakt.
Via een omslagblad om de Dorpsketting, via Stompwijk.nl en via facebook pagina’s als ‘Stompwijkers voor Stompwijkers’ en ‘Dorpsketting’.
Tot maandagavond 18:00 zijn er 144 formulieren ingevuld.
Dat zijn er nog niet erg veel, maar we zullen iedereen er voorlopig aan blijven herinneren.  Ook komen er formulieren in de Supermarkt, Dorpspunt en andere vitale plekken ter liggen.

Tot nu toe willen er 90 van de 144 reacties een papieren Dorpsketting ontvangen d.i. 61%. Daarnaast zijn er 120 van de 144 bereid om voor de Dorpsketting te betalen d.i. 81 % en is eveneens veel hoger dan we hadden ingeschat.
Maar we zijn er nog lang niet. Dus we doen nog iedereen een uitdrukkelijk verzoek om het formulier (hetzij digitaal, hetzij met de pen) in te vullen. Of via bijgevoegde QR-code.
Het is nogmaals gezegd: de bijdrage van €25,- per jaar is inclusief de bezorging.
De bezorgers komen dus volgend jaar geen geld meer bij U ophalen, maar laat ze alstublieft ook niet in de kou staan