Op weg naar een bibliotheek die klaar is voor de toekomst

Een toekomstbestendige bibliotheek, daar kiest het college voor. Wethouder cultuur Astrid van Eekelen: “De bibliotheek heeft een belangrijke multiculturele en maatschappelijke functie in Leidschendam-Voorburg. Nieuwe ontwikkelingen bieden kansen voor de toekomst: we gaan van uitleenhuis naar ontmoetings- en belevingsplek.”
Drie scenario’s
Het college legt de raad drie mogelijke scenario’s voor. Deze variëren van het handhaven van bestaande locaties tot een nieuwe invulling van het bibliotheekwerk dichtbij de mensen in de wijk.
Wethouder Van Eekelen: “Inwoners lenen er boeken, maar er gebeurt steeds meer: mensen ontmoeten elkaar, volgen workshops, doen activiteiten en zoeken informatie op internet. We kijken welk scenario de beste kansen biedt voor de toekomst. Met activiteiten die passen bij de wensen van de mensen uit de wijk.“
In 2017 is onderzocht wat de Participatieraad, bestaande en nieuwe gebruikers verwachten van en komen halen in de bibliotheek. Ook zijn er gesprekken gevoerd met bezoekers. De uitkomsten zijn gebruikt om de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s te bepalen.
Bijeenkomst januari 2020
Nog voordat de raad kiest voor een scenario, is er een bijeenkomst voor inwoners, organisaties en samenwerkingspartners om mee te denken over de verdere invulling van het bibliotheekwerk in Leidschendam-Voorburg.