Start Platform Filantropie L/V

Samen sterk voor de samenleving in de gemeente Leidschendam-Voorburg

Serviceclubs, fondsen en de gemeente Leidschendam-Voorburg ontmoeten elkaar in een Platform Filantropie L/V. Filantropie staat voor het leveren van een bijdrage aan meer welzijn voor iedereen. Om de samenwerking te bekrachtigen werd op 4 november in het Raadhuis een startbijeenkomst gehouden.

Wat doen de serviceclubs en fondsen?
Door het organiseren van acties, zetten serviceclubs, zoals Lions, Rotary, Round Table en Soroptimisten, zich sinds jaar en dag in om geld in te zamelen voor goede doelen in de gemeente. Bij lokale fondsen, zoals Vlietwensen, Van Ravesteyn Fonds, Koepelfonds en Van Stee Stichting, kunnen buurtinitiatieven en cultureel-maatschappelijke organisaties aankloppen voor een financiële bijdrage. Ook personen kunnen bij individuele financiële nood een beroep doen op een fonds namelijk bij het Sociaal Fonds (SSFLV) en het Van Ravesteyn Fonds. Naast deze lokale fondsen doen ook twee regionale fondsen mee aan het Platform Filantropie L/V: Capital Support en Fonds 1818. Zij dragen veel bij aan de goede doelen in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Krachtenbundeling
De deelnemende organisaties aan het Platform Filantropie L/V zetten zich in voor de samenleving, soms met soortgelijke acties en doelgroepen. De krachtenbundeling in het platform moet leiden tot meerwaarde. De deelnemers verwachten meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de inwoners. Informatie-uitwisseling kan leiden tot doeltreffender inzet van de deelnemers op een breder terrein van doelen en projecten.

Het platform gaat extra aandacht ge ven aan het vergroten van de bekendheid van de fondsen en serviceclubs die actief zijn in de gemeente. Het is de bedoeling dat inwoners en organisaties de activiteiten en mogelijkheden van de fondsen en serviceclubs makkelijker zullen vinden, onder andere door gezamenlijke publicaties en het plan voor een gemeenschappelijke website.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Rolf Rijkmans (voorzitter)
06-23750860

Jos Polders (secretariaat)
070-3866470

Deelnemende organisaties
Capital Support
Fonds 1818
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Koepelfonds
Lionsclub Voorburg
Lionsclub Voorburg Prinses Marianne
Van Ravesteyn Fonds
Rotary Voorburg
Rotary Voorburg – Vliet
Soroptimistclub Voorburg – Rijswijk eo
Tafelronde 103
Stichting Sociaal Fonds

Leidschendam-Voorburg (SSFLV)

Van Stee Stichting
Vlietwensen