Samen aan de slag voor inwoners!

“Samen aan de slag voor de inwoners in Leidschendam-Voorburg!” aldus een opgetogen wethouder Jan-Willem Rouwendal (Welzijn) nadat het college had ingestemd met de plannen voor de maatschappelijke subsidies voor 2020. ”Elke dag weer zetten organisaties zich in voor onze inwoners. Denk aan taalcursussen, schuldpreventie en opvoedspreekuren. Dat al deze partners dat nu gezamenlijk doen, is een heel mooi resultaat. Niet meer elke organisatie voor zichzelf, maar juist met elkaar de maatschappelijke vragen oppakken. Vrijwel alle subsidietafels zijn er uitgekomen, een resultaat om trots op te zijn. We kunnen hierdoor voorzieningen bieden die nog beter aansluiten bij onze inwoners. En dat is waar we het voor doen!”
Dichtbij inwoners
Dit voorjaar zijn de maatschappelijke partners gestart met een nieuwe aanpak: met zijn allen om de tafel, een uitvoeringsplan opstellen en bepalen hoe het geld het komend jaar het beste kan worden ingezet om de inwoners nog beter te helpen. Jan-Willem Rouwendal: “Met dit resultaat wordt duidelijk welke meerwaarde samenwerking heeft. Een mooi voorbeeld hiervan is de aanpak ‘Een kansrijke start voor elk kind’. De eerste 1000 dagen van iemands leven zijn van fundamenteel belang. Met de nieuwe aanpak en samenwerking worden ouders en hun kinderen vanaf de eerste dag begeleid. Zo geven we alle kinderen een gelijke en goede start en kunnen ze opgroeien in een veilige en warme omgeving”.
Samenwerking
Een ander mooi voorbeeld van samenwerking is die tussen Woej en Sport en Welzijn (SenW). Twee welzijnsorganisaties die elk een andere doelgroep hebben, slaan de handen ineen en hebben onder meer afgesproken dat ze voor activiteiten gebruik gaan maken van elkaars gebouwen. Juist om samen nog meer mensen te kunnen bereiken.
Complimenten voor de partners
De ingezette werkwijze was voor alle betrokkenen nieuw, zowel voor gemeente als partners. Een leerzaam proces. Wethouder Rouwendal: ,,Complimenten voor onze maatschappelijke partners die veel tijd, energie en denkkracht hebben gestoken in deze nieuwe werkwijze. Ik ben blij dat het beoogde doel grotendeels is bereikt: partners die willen samenwerken, initiatief tonen en openstaan voor innovatie. Wat niet wegneemt dat er nog kinderziektes te overwinnen zijn. En soms lastige keuzes gemaakt moesten worden. Het is ook een gezamenlijk leerproces, waarin we samen de werkwijze voortdurend verbeteren en verfijnen”.
Leerpunten zijn dat eerder in het jaar met de subsidietafels wordt gestart, en dat we als gemeente eerder duidelijkheid aan de partners bieden hoe budgetten kunnen worden verdeeld.
Subsidietafels: zo zit het
Zes subsidietafels hebben uitvoeringsplannen opgesteld. Het gaat om de thema’s Opgroeien en Opvoeden; zelfredzame inwoners; Basisvaardigheden en Talentontwikkeling; Financieel zelfredzame Inwoners, Integratie van statushouders en digi- en taalvaardige inwoners; Sociale Cohesie en Ruimte voor Verschillen.
Voor de tafel Zelfredzame inwoners heeft het college op basis van het ingediende uitvoeringsplan zelf een verdeling gemaakt van de subsidiemiddelen.
Overige maatschappelijke subsidies
De gemeente verstrekt ook subsidies voor activiteiten die niet onder deze thema’s vallen. Dit gaat onder andere om de Reddingsbrigade Vlietlanden, Sporten met een beperking en Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. De volledige lijst en de aanvraagprocedure staan op www.lv.nl/subsidies