Herinnering betreft:

beëindiging KBO-PCOB, afd. Stompwijk

Geachte leden van de KBO Stompwijk,

Zoals u in de Dorpsketting van vorige week heeft kunnen lezen is er een extra ledenvergadering.
Wij verzoeken u dringend om de uitgeschreven extra ledenvergadering van de KBO-PCOB, afd. Stompwijk op, 15 oktober 14.00 uur, te bezoeken. Volgens de statuten kunnen de leden een doel aangeven hoe de baten ten goede komen overeenkomstig het gedachtengoed van de KBO-PCOB. Op deze ledenvergadering zal het bestuur u een voorstel doen m.b.t. de baten.
Als u niet op de vergadering aanwezig kunt zijn kunt u een ander machtigen, door uw naam en de naam van degene die u machtigt gevolgd door uw handtekening in te leveren voorafgaand aan de vergadering.
Bent u niet aanwezig gaat uw stem verloren.

Vriendelijke groet, namens het bestuur, Marianne Heijnen