Participatiekeuken zet zich in om invloed van inwoners te vergroten

Initiatiefneemster Jose Klaassen organiseerde ook dit jaar weer een Participatiekeuken via haar initiatief Participienter. Dit jaar maakte ze gesteund door Midvliet  de film ‘Zelluf Doen” over Burgerparticipatie in de gemeente Leidschendam-Voorburg/ Stompwijk.

In het Veurtheater bekeken betrokken initiatiefrijke inwoners  samen met de Burgemeester, Wethouder Rouwendal, gemeenteraadsleden en ambtenaren van de gemeente deze film.

De avond werd gepresenteerd door Lucien van der Plaats. Hij speelde voor de film met de zaal het spel ‘The usual suspect”. Als Coördinator van Code Oranje zet Lucien zich al jaren in voor het proces van burgerparticipatie in de provincie Zuid-Holland. Code Oranje wil graag dat inwoners mee mogen beslissen en dat de invloed van de burger groter wordt dan eenmaal in de vier jaar een stem uitbrengen in het stemhokje..

Voor de film speelde hij een spel waardoor de mensen die normaal minder worden gehoord binnen onze gemeente op de voorste rij kwamen te zitten. Na de film inventariseerde hij samen met de zaal, wat burgerparticipatie is en wat het in onze gemeente is. Ook vroeg hij aan de zaal wat de mensen zelf zouden willen veranderen het komende jaar.

Gezamenlijk heeft de zaal besloten dat we binnen onze gemeente het komende jaar vooral moeten gaan nadenken over nieuwe manieren van besluitvorming waarin zoveel mogelijk inwoners betrokken worden. De inwoners willen graag afspraken maken met de gemeente hoe ze effectiever betrokken kunnen worden als inwoner bij besluitvormingsprocessen. De inwoners stelden  voor om daarmee ook te gaan experimenteren.  Daarnaast wilde de zaal graag dat de gemeente zou gaan nadenken om niet alleen de mening te vragen van inwoners maar ook transparanter te worden in wat de gemeente doet met de mening van inwoners. Want je kunt de mening vragen van een inwoner, maar dan wil de inwoner ook graag weten of dit invloed heeft gehad op het besluit.

Op 3 oktober zal vanuit de gemeente een vervolg worden gegeven aan het gesprek over de invloed van inwoners op hun eigen gemeente en de rol van de inwoner en gemeente. Ze wil zich wil openstellen voor de mening van alle inwoners, daarom bent u allen van harte welkom als inwoner om mee te denken. Voor meer informatie verwijs ik u hiervoor door naar Penchi Harteveld van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Sinds 4 september bestaat Participienter uit een samenwerkingsverband van inwoners, aandeelhouders zijn; Code Oranje, Het Veurtheater, Fenomeen Bovenveen, Stichting Hartewens en individuele burgers. Wilt u als inwoner ook mede-eigenaar worden van Participienter ?

Dan kunt u aandeelhouder worden. Stuur een e-mail aan joseamberzoe2010@live.nl dan houden wij u op de hoogte en betrekken wij u in dit proces.