Gezocht:

Nu de Stichting Kinderhulp Roemenië is gestopt met het inzamelen van kleding etc., ben ik op zoek naar een ander goed doel, waar ik deze spullen in kan leveren. Nu bedoel ik een doel, waarvan ik zéker weet, dat de kleding etc., bij mensen terecht komt, die het nodig hebben. Dus voor de duidelijkheid: geen doel, waarvoor de kleding wordt vernietigd, en de geldelijke opbrengst dan ten gunste van dit goede doel komt.
Weet u of bent u deze persoon/instelling? Wilt u mij dan bellen of mailen?

Trees van Velzen: 06—42 33 21 51; tvvstompwijk@live.nl

Bij voorbaat hartelijk bedankt!!