Voetbalweek

2e voetbalweek Pupillen Stompwijk’92 26-30 augustus 2019

Na het succes van de voetbalweek in augustus 2018, wordt er weer een voetbalweek georganiseerd door Stompwijk’92 in samenwerking met de voetbalschool Soccer Stars. Elke ochtend tussen 9 en 12 uur in de laatste week van de vakantie krijgen kinderen tussen 7 en 13 jaar op een speelse manier voetbaltraining, waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd en/of voetbalvaardigheid.

Aanmelden voor deze voetbalweek staat open voor alle kinderen; dus niet alleen leden van Stompwijk’92. Tot op heden zijn al 12 kinderen aangemeld.

Indien deelname wordt aangemeld vóór 1 augustus (is verlengd) bedragen de kosten voor deelname € 65,00 per kind. Voor een tweede of derde kind uit één gezin is er een korting van €10 respectievelijk €15. Bij aanmelding daarna bedragen de kosten €5 hoger.

Soccer Stars komt met gediplomeerde voetbaltrainers en speciale trainingsmaterialen naar Stompwijk voor deze voetbalweek. Dat maakt het voor de kinderen erg leuk en onderhoudend.

Aan het begin van de voetbalweek worden groepjes gevormd naar leeftijd/voetbalvaardigheid, zodat de kinderen op hun eigen niveau mee kunnen doen aan de verschillende oefeningen. Voor met name de jongere kinderen is het gewenst dat ze worden begeleid door een ouder, zodat de trainers zich kunnen blijven richten op de verschillende oefeningen. Ouders die zich voor begeleiding aanmelden, kunnen daarvoor korting krijgen op de bijdrage: € 2,50 voor één dag, € 5 voor meerdere dagen.

In het weekend van 3-4 augustus ontvangen ouders een ‘tikkie’ om de bijdragen te innen. Bijdragen dienen op 9 augustus binnen te zijn. Indien dat niet het geval is worden kosten met 10% verhoogd. Afmelden kan kosteloos tot 15 augustus. Daarna wordt 90% terugbetaald.

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats door verzending van een mail naar cjvdriet@xs4all.nl met daarin de volgende informatie:

Naam van kind/kinderen
Geboortedatum/data
Voetbalvaardigheid ja/nee
Naam van een ouder van het kind
Mobiele telefoonnummer
Ouder is bereid om groep kinderen te begeleiden
Zo ja, welke dag(en) ma/di/wo/do/vrij
Nadere vragen of opmerkingen