Jaarvergadering Dorpsketting

Op dinsdag 2 juli 2019 om 20.30 uur wordt de jaarvergadering van de Dorpsketting gehouden in het Dorpshuis. Een ieder die zich betrokken voelt bij de Dorpsketting als lezer, als bezorger, als lid van een vereniging is van harte welkom.

De agenda is als volgt:

Opening
Verslag vorige jaarvergadering 2017-2018
Financieel verslag 2018
Verslag kascommissie naar aanleiding van de controle van de administratie over het boekjaar 2018
Begroting 2019
Bestuursverkiezing Dorpsketting
Informatie over de toekomst van de Dorpsketting
Rondvraag
Sluiting

Uw meedenken wordt op prijs gesteld!

De Ketting gaat tenslotte door het hele dorp en rijgt ons allen tezamen. Financieel gezien verkeren we in zwaar weer. Via meerdere media kanalen weten we elkaar eveneens te bereiken en is men minder afhankelijk van de Dorpsketting. De advertenties dalen en zij zorgen juist voor lage bijdragen voor de verenigingen. De Dorpsketting is immers een verenigingsblad en we zijn op zoek naar mogelijkheden om draaiende te blijven. Voor het derde jaar op rij draaien we met verlies en zijn we genoodzaakt om de jaarlijkse bijdrage door de verenigingen te verhogen. We hebben een financiële impuls nodig óf de kosten moeten omlaag. Er zijn fondsen aangeschreven die ons gelukkig helpen, maar dit is niet structureel bedoeld. We hebben altijd onze eigen broek opgehouden. Gaan we voor de Dorpsketting betalen of gaan we op zoek naar donateurs of sponsoren? Elke advertentie is immers al een sponsoring.

De kosten kunnen omlaag als er meer mensen de Dorpsketting digitaal gaan lezen via Stompwijk.nl. Dat bespaart immers papier, inkt en ook de natuur. Er wordt gedacht aan een huis-tot-huis-actie om persoonlijk te informeren naar het blad in natura of digitaal. We zijn hiervoor nog moed aan het verzamelen want dat is een gigantische klus. Of gaan we opnieuw een enquête houden met verschillende opties? Ideeën zijn welkom.

Wat willen de lezers: naar digitaal of betalen voor papieren versie? Allemaal vragen die de redactie en het bestuur bezig houden. En wat willen de donateurs en adverteerders? Kortom, uw mening is voor ons van belang.