Collecte Natuurmonumenten

Deze week is de collecte voor natuurmonumenten. Voor mensen die geen kleingeld meer in huis hebben is het nu ook mogelijk geld digitaal over te maken. Op de collectebus bevindt zich daarvoor een QR-code die gescand kan worden.

Namens Natuurmonumenten, Marianne Turk