Gemakkelijker parkeren in Leidschendam-Centrum

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt aan het verlagen van de parkeerdruk in het Damcentrum.  Allereerst met een uitbreiding van de blauwe zone naar het gehele centrum. Een tweede actie is een parkeerverwijssysteem, waardoor mensen gemakkelijker een parkeerplek kunnen vinden. Tenslotte gaat de gemeente deelauto’s stimuleren. Uiteindelijk moet dit de parkeerdruk terugbrengen met minimaal ongeveer 10% op het drukste moment van de week, de zaterdagavond.

Verder werken aan betere bereikbaarheid Damcentrum

De komende periode worden maatregelen genomen om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het Damcentrum te verbeteren. In de eerste plaats wordt een aantal maatregelen uit Benutten zoals bedoeld uitgevoerd. Daarnaast worden het komend half jaar de opties selectieve toegang en aanleg brug verder uitgezocht alvorens hierover een definitief besluit te nemen.
Kijk voor meer informatie op de site van Leidschendam-Voorburg.