Palmpasen

Vandaag Palmpasen, waren er in de kerk allemaal mooie Palmpaasstokken, gemaakt door de kinderen van de Hobbyclub. De kinderen maakten met palmtakjes een rondgang door de kerk. De stokken worden na de kerkdienst rondgebracht bij oudere en zieken in de parochie. Mooi versierd met een brood haantje en eitjes en wat fruit. Een briefje erbij met de betekenis van een Palmpaasstok. Ook ik werd dit jaar bezocht, door een jongetje met zo’n mooie stok. Daar ik z’n naam niet weet, wil ik hem nog via de Dorpsketting bedanken hier voor. Ik kijk er de hele dag naar hoor.

Groetjes R. Olijhoek, van de Akkermunt