Eerste stap richting lokaal sportakkoord is gezet

Wethouder Nadine Stemerdink (Sport) ondertekende samen met vertegenwoordigers uit de sport deze week een intentieverklaring om te komen tot een lokaal sportakkoord. Dit is de eerste stap om sport en bewegen verder in onze gemeente te verankeren en duurzaam te versterken.

Minister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd, zoals inclusief sporten & bewegen, van jongs af aan vaardig in bewegen, een positieve sportcultuur en vitale sport- en beweegaanbieders. Door aan de slag te gaan met een lokaal sportakkoord, wil de gemeente Leidschendam-Voorburg samen met sportaanbieders en maatschappelijke partners afspraken maken over hoe die ambities lokaal bereikt kunnen worden.

Subsidieregeling

Voor het realiseren van een lokaal sportakkoord stelt het ministerie van VWS subsidie beschikbaar. Gemeenten zetten deze in om een sportformateur aan te stellen, die als procesbegeleider de taak heeft om samen met lokale partijen invulling te geven aan het sportakkoord. “We hebben vanuit de Visie op sport en bewegen in de gemeente ingezet op het stimuleren van sport en bewegen, bijvoorbeeld in de openbare ruimte, het aanstellen van een beweegcoach voor mensen met een beperking en het instellen van een helpdesk voor verenigingen. Een lokaal sportakkoord sluit hier prima op aan. Een belangrijke opdracht is het inclusief sporten & bewegen verder vorm te geven. Niemand staat in de sport langs de kant!”, vertelt wethouder sport Nadine Stemerdink. Ook voetbalvereniging RKAVV is enthousiast en vertelt “Een lokaal sportakkoord zal naar onze mening perfect passen in de Buurthuis van de Toekomst plannen welke RKAVV heeft.”

Vervolgtraject

Het college heeft samen met GGD Haaglanden, voetbalvereniging RKAVV en Stichting Sport en Welzijn de intentieverklaring, om een sportformateur aan te stellen, ondertekend. Voor het vervolgtraject gaat de gemeente samen met hen en alle andere partijen die betrokken zijn bij sport en bewegen in de gemeente, aan de slag om tot het lokaal akkoord te komen. Het doel is om in dit najaar het lokaal sportakkoord te presenteren en te ondertekenen.