Operatie Groenkracht aan zet voor groene leefomgeving

Vergroenen gaat verder dan een strakke grasmat, tuin vol bomen of potten vol eenjarig perkgoed. Willen we werken aan het versterken van de biodiversiteit dan liggen er kansen, ook in wijk 4 van Gemeente Leidschendam-Voorburg, het buitengebied met de dorpskern Stompwijk. Een gezellige groep dames, de heer was verhinderd, trof elkaar afgelopen week om te sparren over de groene tuinomgeving en openbare ruimte. Al snel volgde opsommingen van locaties die aan verfraaiing toe zijn en waar meer groen kan bijdragen aan een gezelligere leefomgeving. Het leuke van groeiverfraaiing is dat insecten meeliften en gebruik maken van meer landingslocaties voor voedsel en bestuiving en voortplanting ook toenemen. Naast verfraaiingslocaties kwamen locaties ter sprake waar groen een rol kan spelen voor meer natuurlijke beleving, door gecoördineerde verwildering, natuurlijke oevers en bijvoorbeeld vlinder- of bijenmengselbermen. De vogels en gronddieren zullen hier naast insecten ook wat blij mee zijn.
Voor tuinbezitters liggen de kansen om de biodiversiteit te versterken vooral op het vlak van groenafval composteren, het planten en verwerken van groen voor een diervriendelijke tuin en tuinverzorging zonder chemische middelen. Oftewel werken aan een duurzame lifestyle.

 Wat doet Operatie Groenkracht?

Komend voorjaar zal een tweetal inspiratiesessies worden georganiseerd voor inwoners uit het buitengebied en Stompwijk. Naast het aanzetten van bewustwording zullen praktische handvatten aangereikt worden om thuis aan de slag te gaan. Binnenkort leest u hier meer over in de Dorpsketting

Voor de openbare ruimte is een andere aanpak nodig en moet worden samengewerkt tussen de afdeling groenvoorziening van de gemeente, ondernemers, inwoners die aan groen willen werken en sponsors. Want hoe leuk zou het zijn als publieke locaties straks vol in bloei staan en zorgen voor een welkom gevoel. De volgende locaties kunnen wel een groene boost gebruiken:

  • Klaverblad, toegang Stompwijk ’92
  • Ondermeerweg en omgeving rotonde Jan Koenenweg
  • Locaties plaatsnaamborden Stompwijk
  • Entree Leidschendam omgeving witte tunneltje
  • Kniplaan, Stompwijkseweg en route Wilsveen

En daarbij horen natuurlijk ook weer de bruggen waarmee in 2018 al een bloeiende start is gemaakt. Misschien kunnen we dit jaar wel een vergroenende bruggen challenge aanzetten en zorgen dat menig brugbezitter de handen uit de mouwen gaat steken! Wie neemt het initiatief?

Achter de schermen gaan we in ieder geval aan de slag met het leggen van contacten en het zoeken naar kansen voor dit jaar. Wilt u een groeninitiatief oppakken, een projectplan opzetten voor een fondsenbijdrage of heeft u een bedrijf en wilt u in natura of financiële bijdrage leveren? Voor menig groenliefhebber is dit de kans om samen aan zet te gaan.

Voor deelname, informatie en suggesties neemt contact op via

groenkrachtlv@gmail.com of bel 06 2354 0047.

Team Operatie Groenkracht,

Richard, Wil, Wendy, Marjolein, Annabel, Giesje, Vicky