“Van begin tot eind zijn we samen opgetrokken. Dat is heel bijzonder.”

Ook gemeente Leidschendam-Voorburg is geruime tijd partner binnen de ontwikkeling van het Kulturhus. Projectleider Marian Rood haakte in 2009 aan en blikt met ons terug op de afgelopen periode.

Hoe ben je betrokken geraakt bij het Kulturhus?

De eerste ideeën uit het dorp voor een Kulturhus stamden al uit 2004. Om voorzieningen voor Stompwijk te behouden was het idee deze onder één dak te brengen en dit te combineren met woningbouw. Mijn werkzaamheden zijn begonnen in 2009 met het onderzoeken van de haalbaarheid en de aanvraag bij de raad voor een projectbudget voor het Kulturhus. Toen dit geld beschikbaar was, konden er concrete plannen gemaakt worden met de toekomstige gebruikers van het Kulturhus.

Waren jullie meteen enthousiast?

Als gemeente wilden we een initiatief uit het dorp graag ondersteunen. En woningcorporatie Vidomes, een organisatie met veel ervaring in maatschappelijk vastgoed, zou het plan gaan realiseren. Als gemeente hadden we de rol om mensen bij elkaar te brengen en met de partijen een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Al vanaf dat moment zijn we samen met de huidige partners aan de slag gaan.

Wat was jullie visie?

De gezamenlijke voorziening moest ervoor zorgen dat alle partijen ook in de toekomst duurzaam met elkaar kunnen samenwerken. We zijn vanuit die visie gestart. Daarbij keken we welke activiteiten er plaats zouden vinden. Het leek ons mooi dat als een opa een kleinkind naar school brengt, hij even wat kan gaan drinken in de huiskamer, een boek leent en dan gaat klaverjassen. Of dat een moeder met het jongste kind naar het consultatiebureau gaat, als ze haar oudste naar school heeft gebracht. Vanuit die activiteiten zijn we terug gaan redeneren welke eisen dat stelt eisen aan ruimtes. Dat deden we met creatieve sessies en door samen te praten over de sfeer die we wilden uitstralen.

Maar daarna verliep het niet meteen vlekkeloos

Nee, helaas waren de ontwikkelingen ons niet altijd gunstig gezind. We waren vol in overleg met Vidomes toen de Vestia-affaire uitbrak. Woningcorporaties mochten vanaf dat moment niet meer investeren in maatschappelijk vastgoed. Vidomes moest zich terugtrekken. Toen zijn we met de andere partijen weer opnieuw begonnen. En nog meer hobbels volgden. We zijn een paar keer opnieuw begonnen en dat vroeg best veel van iedereen. Elke keer stelden we ons de vraag: is dit nog steeds de oplossing voor meer leefbaarheid in Stompwijk? En dat bleek het. Ook nu bouwen we in een lastige markt met weinig personeel en prijsstijgingen in materiaal. Gelukkig hebben we altijd de steun van de gemeenteraad en de betrokken wethouders gehad. Die steun is bijzonder en heeft mijn werk prettig gemaakt.

En nu staat er een gloednieuw gebouw

Jazeker. We hebben gekozen voor grote ramen, zodat de nieuwe uitstraling echt is van ‘wees welkom’. En van binnen is het ook een mooi, comfortabel en licht gebouw. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het voorplein. Dan kijk je van buiten niet langer aan tegen de kelderwand. Als de bestrating ervoor dicht is, komt het perspectief meer terug. En dan zie je ook dat er met het plein voor het Kulturhus naast de kerk een bijzondere plek ontstaat.

Is deze oplossing toekomstbestendig?

Niet alleen het gebouw is bijzonder, maar ook de overeenkomst. Er is een contract gesloten waarin niet alleen het ontwerp en het bouwen zitten, maar ook de financiën, het onderhoud en het beheer. Dit is een heel innovatieve manier van werken. En het is ook de enige manier om onze wensen voor een comfortabel en energiezuinig gebouw waar te maken. De aanloopinvesteringen van dit soort maatregelen zijn hoog, maar haalbaar omdat ze zich terugverdienen in 30 jaar. Slim Scholen Bouwen is 30 jaar eigenaar van het pand, daarna gaat het terug naar het schoolbestuur van Panta Rhei.

Hoe kijk je op de aanloop naar dit gebouw terug?

Ik heb het altijd bijzonder gevonden dat alle partijen elkaar al die jaren vasthielden. Het is speciaal hoe het Dorpshuis, de school, Stichting Kinderopvang Zoeterwoude, de adviesraad, de bieb en vele anderen steeds met elkaar om tafel hebben gezeten. Van begin tot eind zijn we samen opgetrokken. Ik wilde als vertegenwoordiger van de gemeente daar graag onderdeel van zijn. Ik hoop dat dit gloednieuwe gebouw straks het nieuwe hart van Stompwijk wordt.

Bestuur Stichting Dorpshuis

Theo van Velzen, Aad de Haas, Bert Wolterbeek

en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl

Telefoon: 06 21 85 36 61