Ook de komende jaren budget voor initiatieven van inwoners

De gemeente Leidschendam-Voorburg stelt ook de komende jaren budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners die betrokkenheid bij een buurt, wijk of de hele gemeente vergroten. Een groep inwoners toetst of de ingezonden initiatieven bijdragen aan meer sociale cohesie, een betere leefbaarheid en/of veiligheid. Is dat het geval dan wordt door de gemeente een financiële ondersteuning toegekend. Dit gebeurt onder de naam Vlietwensen. In 2018 kregen meer dan 70 initiatieven financiële ondersteuning, onder meer de buurtbarbecue Damsigt, het wijkleercentrum ‘Alles voor elkaar’, het opknappen van Hofje Wildenborch en de Claudiusstraat en het jongerenfeest Stompwijk Summerland.

Vlietwensen is ontstaan in 2016 uit een wens van de gemeente om inwoners meer bij hun buurt te betrekken. Er werd toen voor drie jaar budget gereserveerd. Vanwege het succes heeft de gemeente nu besloten ook de komende jaren geld jaar beschikbaar te stellen. Voor 2019 is dat 90.000 euro. Dit budget wordt beheerd door inwoners die beoordelen of de initiatieven bijdragen aan een grotere buurtbetrokkenheid, leefbaarheid en/of veiligheid. Het college heeft de volgende werkgroepleden benoemd: Ingeborg Schuitemaker (voorzitter), Fieke Horsten, Lennard Govers en Henny Brouwers. Op 11 februari zijn zij door wethouder Rouwendal tijdens een feestelijke bijeenkomst officieel geïnstalleerd.

Inwoners en ondernemers die een initiatief hebben voor hun buurt of wijk kunnen een verzoek voor een financiële bijdrage indienen via

www.vlietwensen.nl.