Uitje Bijbeltuin

Zoals u vorige week in de Dorpsketting heeft kunnen lezen, hebben wij voor 12 september een uitje gepland naar de Bijbeltuin. Een van onze leden, Willy van Elk, is daar al eens geweest en heeft voor u een toelichting gemaakt:

Achter de Joannes de Doper-kerk te Hoofddorp ligt een tuin van 1,2 hectare met wel 50 inspirerende Bijbelse beelden gemaakt door kunstenaars Karel Gomes en Antoinette Otten. Vele planten, bomen en kruiden die in de Bijbel worden genoemd vind je in de tuin zoals b.v. de boom ”Libanonceder”, waarmee zoals beschreven in het oude testament de tempel in Jeruzalem is gebouwd. Midden in de tuin staat een theater met daarin het een levensweg of Labyrint. Ook is er een vijver met vissen. Op de tegels rondom de vijver zijn de (Ichtus)vissen het symbool van het christendom. Pastoor Kees van Lent is de grote initiator van de beeldentuin, en kan tijdens de rondleiding boeiend over deze prachtige religieuze tuin vertellen. Hij heeft de tuin tot stand gebracht en hoopt dat de mensen in deze tuin rust en stilte kunnen vinden en dat de vijver een spiegel mag zijn om God en elkaar te ontmoeten.

Na de koffietafel en rondleiding gaan we varen op de Westeinder plassen te Aalsmeer behorende tot het veenplassen gebied. De plas is ontstaan door het afgraven van veen voor de turfwinning.

De kosten inclusief busreis zijn 38.— pp. We vertrekken om 8.30 bij de sporthal.

U kunt zich opgeven bij Jan Duijvestijn, zoals u begrijpt, gaan KBO-PCOB– én soosleden voor op niet leden, maar u kunt zich altijd opgeven. En, wilt u dit zo snel mogelijk doen? Dan kunnen wij het uitje gaan regelen met de busonderneming.

Namens het bestuur Willy van Elk, Trees van Velzen