“Ik heb altijd vertrouwen gehad dat we het voor elkaar konden krijgen”

Als iemand pleitbezorger is voor het Kulturhus, dan is het Koos van Wissen wel. Al vanaf de start is hij intensief betrokken. Hij neemt ons graag mee door de geschiedenis van het nieuwe gebouw.

Het is alweer even geleden dat het idee ontstond, toch?

Jazeker. Het was begin 2004 toen we vanuit de Adviesraad, waar ik toen voorzitter van was, in gesprek gingen met woningcorporatie Vidomes en de gemeente over een multifunctioneel gebouw. Uitgangspunt hierbij was dat we de voorzieningen voor Stompwijk wilden behouden. Die kwamen in die tijd al steeds meer onder druk te staan. Wij spraken over hoe we de vitaliteit in het dorp konden behouden. Enerzijds met woningbouw en anderzijds met behoud van de voorzieningen. Toen kwam al snel het idee van een Kulturhus boven.

Kenden jullie het concept van een Kulturhus toen al?

In Gelderland staan vrij veel soortgelijke gebouwen. We hebben informatie ingewonnen bij een stichting die hierbij ondersteunt. Al snel waren velen van ons enthousiast, omdat je voorzieningen kunt bundelen. Je hebt daardoor dynamiek in je gebouw, je gezamenlijke kosten zijn lager dan als je los van elkaar werkt én je kunt het met elkaar makkelijker in stand houden. De afgelopen jaren hebben we andere Kulturhus-en bezocht en leerden we van de beheerders dat je goed moet kijken hoe je de belangen van professionele organisaties en vrijwilligers combineert. Bijvoorbeeld wie er voorrang heeft bij het gebruik van een ruimte. Dit vereist zorg en aandacht.

Jullie hadden alles onderzocht en toen konden jullie verder

Dat wilden we natuurlijk graag, maar het heeft wel even geduurd. Toen de gemeente graag woningen wilde bouwen in de Westeinderpolder zorgde dat voor strubbelingen tussen het dorp en de gemeente. We hebben later de draad weer opgepakt nadat er gezamenlijk een toekomstvisie voor Stompwijk was ontwikkeld. Dat plan heet ‘Stompwijk: vitale kern in het Groene Hart’. Deze visie ligt aan de basis van alle ontwikkelingen die we nu zien. Zoals de rondweg, de reconstructie van de Stompwijkseweg/Dr. Van Noorstraat en het Kulturhus zoals het er nu staat. Het enige dat nu helaas nog ontbreekt, zijn concrete plannen voor woningbouw!

Was de tekening al meteen zoals het er nu uitziet?

Aanvankelijk waren er plannen om gebouw aan de bestaande school vast te bouwen, maar dat vonden wij geen goed idee, gezien de kwaliteit van het oude schoolgebouw. We zijn daarom samen met het schoolbestuur enkele offertes gaan opvragen om te kijken of we konden komen tot een nieuw gebouw. Uiteraard moest dat wel binnen het gereserveerde budget. En dat is gelukt. Als Adviesraad waren we daar heel blij mee. De gemeente heeft als opdrachtgever gekozen voor een heel nieuwe manier van aanbesteden waarin één partij niet alleen verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw, maar ook voor het beheer en onderhoud de komende 30 jaar. Dit is SlimScholenBouwen geworden. Zij kwamen met een ontwerp dat klimaatneutraal is en zorgt voor een goed binnenklimaat voor de leerlingen en gebruikers.

Dat heeft vast ook de vorm van het gebouw bepaald

Klopt, met de verschillende punten die het gebouw heeft, kun je veel zonnecollectoren kwijt. Verder wilden we een licht en transparant gebouw met praktische ruimtes. Dat is gelukt. Zowel voor de school als de Dorpshuis-functies. Door het dubbel gebruik krijgen we een efficiënt gebouw voor vele doelgroepen. Daarnaast is er ook een ontzettend mooie ruimte voor de jongeren van The Base. Ik vind dat we trots mogen zijn dat we als relatief klein dorp een gebouw hebben met al deze functies erin. Ik denk ook aan gemak voor ouders die nu een gebouw hebben met de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en de school allemaal in één gebouw bij elkaar.

Het heeft best lang geduurd, wat betekent dat voor jouzelf?

Het is waar dat je een lange adem moet hebben. En ja, het was soms teleurstellend als het stroef liep. Toch heb ik altijd het vertrouwen gehad dat we het voor elkaar konden krijgen. Ik vind het zo’n belangrijke voorziening voor het dorp. Door activiteiten samen te brengen, kunnen we ze behouden. Daarom was het voor mij de moeite waard om ervoor te strijden. Nu het gebouw bijna af is maakt het me trots dat het is gelukt. Ik vergelijk het vaak met de sporthal die we door samenwerking als dorp ook hebben gekregen en waar we ook veel plezier van hebben. Met alle nieuwe ontwikkelingen, ook wat betreft de wegen, zijn we in de tijd van het oogsten aangekomen. Dat geeft een heel goed gevoel.

Bestuur Stichting Dorpshuis,

Theo van Velzen, Aad de Haas, Bert Wolterbeek

en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl

Telefoon: 06 21 85 36 61