Bericht voor alle leden van de KBO PCOB afdeling Stompwijk

Op 26 maart om 14.00 uur is de jaarvergadering van de KBO PCOB in het Kulturhus (?) te Stompwijk. Wij, het bestuur nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Tevens vieren we dat in 2019 het feit dat de KBO 55 jaar bestaat

Hiervoor vragen wij u om 18 mei vrij te houden in uw agenda. Het bestuur wil graag vóór, maar uiterlijk op 26 maart weten of u voor een bedrag van € 10,— deel wilt nemen aan deze feestelijke dag.

Deze dag beginnen we om 10.00 uur met een viering in de kerk en zullen u hierna een verrassingsprogramma aanbieden waar om 16.00 uur weer een einde zal komen.

U kunt zich opgegeven bij onze penningmeester, de heer Jan Duyvestijn.

 Wie gaat ermee,

Wij zijn door een lid van onze soos attent gemaakt op de Bijbelse tuin in Hoofddorp. Bij het lezen van de brochure zijn wij enthousiast geraakt en hebben besloten om onze leden de gelegenheid te geven om van deze prachtige Bijbelse tuin te kunnen genieten.

Daarom hebben we een reservering gemaakt bij de Zoetermeerse Dagspecialist om op 12 september de Bijbelse tuin te bezoeken. We zullen een koffietafel aangeboden krijgen en zullen in Aalsmeer een rondvaart maken. Dit kunnen we u aanbieden voor € 38,— p.p bij een minimale deelname van 25 personen. Graag op korte termijn aanmelden bij de penningmeester Jan Duyvestijn zodat de reservering definitief gemaakt kan worden.

Marianne, secretaris KBO-PCOB, afd. Stompwijk