“Vrijwilligers die samenwerken, zijn het succes van het Kulturhus”

Wie kent Jetty Noordzij niet? Zij spande zich jarenlang intensief in voor het Dorpshuis. En werkte mee aan de totstandkoming van wat nu het Kulturhus is. Hoog tijd voor een interview.

Je hebt veel gedaan voor het Dorpshuis, vertel er eens wat meer over…

Vanaf 2006 tot 2014 heb ik voor het Dorpshuis gewerkt. Dat deed ik eerst als bestuurslid, daarna als vrijwilliger. Nu geef ik nog regelmatig advies en ben ik het geheugen van het bestuur.

Waarom koos je ervoor iets voor het Dorpshuis doen?

Het bestuur vroeg mij toentertijd om bestuursverslagen te maken. Dat leek me een leuke klus. Bij de vergaderingen merkte ik dat er geen geld was en dat er niet zo veel activiteiten waren. Ik wilde dat graag veranderen. Ik ben toen aan de slag gegaan met fondsenwerving en dat is een heel belangrijk ding geworden. Ik zat toen in het bestuur met Paul Knebel. Samen hebben we nieuwe activiteiten bedacht en opgezet. Ik vind het belangrijk dat een Dorpshuis er echt voor het dorp is.

Wat voor activiteiten waren dat?

Er bloeiden allerlei activiteiten op. Zo bracht Paul een flink aantal jonge mannen mee die geheel belangeloos computercursussen gaven. In die tijd wisten vooral veel ouderen niet hoe ze met de computer moesten omgaan. We hebben toen fondsen aangevraagd voor twaalf computers en gingen van start. Vervolgens plaatsten we een advertentie in de Dorpsketting en stond mijn telefoon roodgloeiend. Dat hebben we vier jaar gedaan en de mensen waren heel tevreden hierover.

Maar daar hield het niet op, toch?

Het was heel leuk, want toen volgden er steeds meer activiteiten voor allerlei leeftijden. Zo werd de bingo door nieuwe mensen opgepakt en hielden we de inloop op vrijdagochtend. Maar ook wijnproefavonden, bridgen en een gezellige huiskamer. Een ander succes is het klaverjassen dat Anneke van Bemmelen heeft opgezet. Dat is een hartstikke leuke groep mensen die gezellig willen kaarten. En natuurlijk het samen eten op de vrijdag. Dat is een grote aanwinst en trekt mensen ook naar andere activiteiten. Ik kijk ook met plezier terug op de theatervoorstelling die we met jong en oud maakten, dat was heel leuk.

Je vindt het wel leuk om de boel een beetje op te schudden zeker?

Ja, dat klopt. We gingen ook echt anders werken. We hadden eerst betaalde beheerders, maar konden het bedrag niet meer opbrengen. Sindsdien werken we met vrijwilligers en ieder van die vrijwilligers heeft een sleutel. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen deel en dat werkt prima. Wat ook leuk is, is dat mensen meer samen doen. Zo zetten de mensen van de bridge de tafels weer netjes klaar voor de KBO die de dag erna komt. Daarmee help je elkaar.

 Wat is het succes van deze activiteiten?

Dat zijn toch de vrijwilligers. Je moet echt mensen hebben die er feeling bij hebben, die elkaar wat gunnen. Mensen die het leuk vinden om iets op te starten. Je kunt wel zitten wachten tot er wat gaat gebeuren, maar je moet zelf ook wat doen. Ik vind het bijvoorbeeld leuk te lezen wat Elly de Waal gaat starten in het Kulturhus. Leuk, zulke nieuwe creatieve initiatieven.

Ben je nog betrokken bij het Kulturhus?

Nou, ik ben er al vanaf 2005 mee bezig geweest, dus zelf ben ik niet meer aangehaakt. Maar voor het dorp vind ik het echt heel mooi dat er een nieuw gebouw komt, zeker voor de school. Dat speelde ook mee in de aanloop. Wij wisten dat als wij als Dorpshuis ‘nee’ zouden zeggen tegen een gezamenlijk gebouw, dat dan de nieuwe school er ook niet meer zou komen. We zijn toen ook alvast begonnen met een KulturProgramma, waarin we allerlei leuke activiteiten hebben opgenomen. Het duurde daarna nog wel even voordat het Kulturhus er daadwerkelijk was.

 Kijk je terug op een mooi traject?

Het belangrijkst vind ik dat we het in harmonie hebben gedaan. We hebben geen ruzie onderling gehad. We hebben transparant gewerkt en met een open karakter. Met elkaar hebben we het beste met de inwoners voor. Dat zie je in andere dorpen of buurten lang niet overal. Er wordt wel eens vergeten dat mensen als vrijwilliger in hun vrije tijd werken. Het is fijn als dat allemaal plezierig verloopt.

Wat vind je belangrijk in het Kulturhus?

Ik hoop dat het nieuwe gebouw ook weer nieuwe enthousiaste mensen aantrekt. Misschien ook meer jonge ouders met hun kinderen. En dat we die huiskamer met elkaar intact houden. Het is het leukst als we mensen van allerlei pluimage welkom heten. Iedereen hoort erbij. Je hoeft heus niet altijd met Jan en Alleman te gaan praten, als je dat niet wilt. Je kunt er ook gaan zitten met een breiwerkje of de krant, gewoon om er even uit te zijn. Ik hoor gelukkig van steeds meer mensen dat het wel wat gaat worden. En anders maken we er alsnog wat van. Een gebouw is maar een gebouw, het zijn de mensen die de sfeer maken. We doen het samen.

Bestuur Stichting Dorpshuis

Theo van Velzen, Aad de Haas, Bert Wolterbeek

en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl, telefoon: 06 21 85 36 61