Uitloting obligaties Laurentiuskerk Stompwijk

Tijdens laatste vergadering van de restauratiecommissie heeft de uitloting 2018 plaatsgevonden. Het cijfer 6 (zes) is uitgeloot. In 2009 hebben veel mensen aan de Laurentius kerk geld geleend om de restauratie van de kerk en de

pastorie te bekostigen. Dit werd mogelijk gemaakt door aankoop van obligaties die niet op naam maar op nummer staan. De obligaties hebben een looptijd van maximaal 13 jaar. De aflossing geschiedt bij uitloting van het laatste cijfer van het uitgiftenummer. Vanaf 2012 tot en met 2018 zijn er 7 cijfers uitgeloot te weten de cijfers 1(een), 2 (twee), 5 (vijf), 6 (zes), 7(zeven), 8 (acht) en 9 (negen).

Heeft u één of meerdere obligaties met een uitgeloot cijfer dan kan u deze obligaties omwisselen in geld. De uitgelote obligaties kunnen elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10 uur tot 12 uur ingeleverd worden op het secretariaat van de kerk in Stompwijk. Na inlevering wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt op uw bankrekening. Tot slot nogmaals een hartelijk dank voor uw medewerking.

Restauratiecommissie Laurentiuskerk