Ook in 2019 subsidie verduurzamen maatregelen

Ook in 2019 stimuleert de gemeente woningeigenaren om hun woning te verduurzamen. Vanaf maandag 14 januari 2019 8.00 uur kunnen inwoners subsidie aanvragen voor het aanbrengen van onder andere zonnepanelen, groene daken en isolatie. Er is 150.000 euro subsidie beschikbaar. Zo stimuleert de gemeente de overgang naar gasloos wonen en werkt aan een klimaatbestendige stad.

Voor deze subsidie gelden voor de laatste keer dezelfde voorwaarden als in 2018. Momenteel bereidt de gemeente een nieuwe stimuleringsvorm van het verduurzamen van woningen voor, in de vorm van een duurzaamheidsfonds. Zodra meer bekend is, informeert de gemeente haar inwoners hierover.

Duurzame maatregelen

De subsidieregeling maakt het investeren in een duurzame woning extra aantrekkelijk. Dat kan op verschillende manieren. Particuliere woningeigenaren kunnen met subsidie hun vloer, wanden of dak laten isoleren of een groen dak dan wel zonnepanelen laten installeren. Ook kan de subsidie gebruikt worden om een thuisaccu (voor het bewaren van zelf opgewekte stroom), een elektrisch inductiefornuis, infraroodpanelen of vloerverwarming aan te schaffen.

Burenbonus

Particuliere woningeigenaren krijgen 25 procent subsidie op een groen dak, 20 procent op een isolatiemaatregel en 5 procent op zonnepanelen. Iedereen die samen met anderen duurzaamheidsmaatregelen uitvoert, kan een beroep doen op een éxtra subsidie van 5%; de burenbonus.

Meer groene daken

Een groen dak op een schuur vraagt veelal om een relatief kleine investering, maar houdt regenwater vast bij hevige regenval en zorgt voor schonere lucht. De gemeente streeft naar 15.000 m² groene daken in 2020 voor meer wateropvang en biodiversiteit in de stad.

Subsidie aanvragen

Woningeigenaren (inclusief Verenigingen voor Eigenaren) kunnen vanaf 14 januari digitaal subsidie aanvragen via lv.nl/energie. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Iedereen die een aanvraag doet, ontvangt binnen acht weken antwoord. Deze termijn kan de gemeente met vier weken verlengen. Het budget van 150.000 euro wordt, naar verwachting, op een bepaalde dag bereikt. Er wordt geloot door een onafhankelijk notaris tussen de aanvragers die op deze dag voor subsidie in aanmerking zouden komen. Inwoners kunnen vragen stellen via lv.nl/contact.

Duurzame ambities

De gemeente Leidschendam-Voorburg streeft er naar om een groene, duurzame woongemeente te zijn. Om dat te bereiken wordt gewerkt aan duurzaam energiegebruik, CO²-reductie en aardgasvrije wijken. De subsidieregeling, onderdeel van de Duurzaamheidsagenda 2016-2020, is gestart om inwoners te stimuleren om duurzamer te wonen en leven. Hiermee is de gemeente energiezuiniger, duurzamer en groener geworden.