Het nieuwe jaar van de KBO PCOB SOOS

Allereerst wil ik u namens het bestuur van de SOOS het allerbeste wensen voor 2019, dat u allen in gezondheid onze wekelijkse activiteiten kan blijven bezoeken. Zoals u allen weet is onze eerste soosmiddag op 8 januari. Op deze middag zullen we met elkaar het glas heffen op het nieuwe jaar en worden we verwend met een heerlijke oliebol aangeboden door het CDA.

Het wordt wel een spannende middag, want wie o wie heeft de tweede helft van 2018 de meeste punten bij elkaar gekaart en wie heeft de rummikub kampioen van vorig jaar verslagen. We komen allemaal voor de gezelligheid maar……. winnen is toch wel heel leuk.

Verder verzoek ik u vriendelijk, doch zeer nadrukkelijk om op tijd op de soosmiddag aanwezig te zijn. Het is vaak onrustig als tijdens het openingswoord van de voorzitter er nog leden binnenkomen. Veelal moet er dan nog het een en ander geregeld worden waardoor er wel erg laat pas gekaart kan worden. Als u zeker wilt meedoen met het klaverjassen is het verstandig om tien minuten voor aanvang aanwezig zijn. Komt u na de opening binnen kan het voorkomen dat u niet meer mee kan kaarten.

Wij zien u graag 8 januari om 13.15 voor onze wekelijkse bewegingsactiviteit en aansluitend om 14.00 uur opent de voorzitter met de christelijke groet de activiteitenmiddag.

Vriendelijke groet, Marianne