Bedankt voor al jullie inzet!

Als Stichting Dorpshuis delen wij ook graag complimenten uit! Want wát zíjn we blij met al deze mensen:

Allereerst alle vrijwilligers van stichting Dorpshuis die door het hele jaar zoveel leuke activiteiten mogelijk maken. Van onder meer heerlijke maaltijden voor ouderen, een potje klaverjassen tot een gezellige bingoavond. Dank jullie wel!

En natuurlijk ook aan alle verenigingen en initiatiefnemers die de ruimtes huren in ons Dorpshuis. Van het naaiatelier tot de fanfare. Van de Base tot de bridge. Van de Hobbyclub tot de KBO-PCOB. En nog veel meer. Jullie maken ons dorp nóg leuker om in te wonen!

Daarnaast zijn er heel veel mensen die een belangrijke – vaak stille – kracht zijn in ons dorp. Die ervoor zorgen dat dingen écht mogelijk gemaakt worden. En die het voor elkaar krijgen dat we met elkaar mooie dingen bereiken. Wij hebben het afgelopen jaren velen van hen mogen ontmoeten. Jullie zijn toppers!

Ook willen we een compliment geven aan de aannemer en de vakmensen die het Kulturhus bouwen. Het is een groot project met veel nieuwe ontwikkelingen. Je moet durf hebben om zo’n project uit te kunnen voeren. Gelukkig loopt het project goed. Het is jammer dat bij de oplevering van de school één onderaannemer het laat afweten, dit doet geen recht aan de energie die wij dagelijks ervaren op het bouwterrein. Slim Scholen Bouwen, zet ‘m op!

Graag zetten we ook de leden van het Kernteam voor het Kulturhus in het zonnetje. In dit Kernteam overleggen we samen met de gemeente als opdrachtgever en alle gebruikers van het Kulturhus over de stand van zaken. Wij hebben de openheid en de plezierige samenwerking in dit overleg afgelopen jaar erg gewaardeerd. We zien er naar uit om dit volgend jaar voort te zetten.

Tot slot maken we met plezier een compliment aan alle Stompwijkers die betrokken zijn bij het Kulturhus. Hoe fijn is het als wij ondernemers in ons dorp vragen of zij ons willen helpen en dat zij ons dan – vaak belangeloos – te hulp schieten. Super! En ook willen we alvast een compliment uitreiken aan al die mensen die nieuwe ideeën hebben bedacht. We hebben heel veel zin om samen met jullie al deze dingen op te gaan pakken in het nieuwe jaar!

Wij zien uit naar een prettig, succesvol en vernieuwend 2019! En heel graag tot ziens in het Dorpshuis en straks in het Kulturhus!

Bestuur Stichting Dorpshuis,

Theo van Velzen, Aad de Haas,

Bert Wolterbeek en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl,

Telefoon: 06 21 85 36 61

Noot van de redactie: op tijd ingeleverd voor het kerstnummer, maar door ons over het hoofd gezien. Met excuses. Petra