VV/ZZ-KZ Zaalvoetbalkampioenschap 2019

VV/ZZ-KZ Martijn Oudshoorn

Wat gaat de tijd toch hard! Al weer 10 jaar geleden werd organisatie VV/ZZ in de zomer gevraagd door organisatie ZZ om het jaarlijks terugkerende succesvolle ZZ-toernooi over te nemen. Met veel plezier kijken wij als organisatie terug op de afgelopen 9 edities. Speciaal voor onze 10e editie zijn de voorbereidingen al ruim een maand(september) eerder begonnen en is het einde van de voorbereiding in zicht. Alles wordt in het werk gesteld om de komende 35e editie van het ‘’ZZ-toernooi’’ tot een sportief, gezellig en succesvol toernooi te laten verlopen. De organisatie, bestaande uit 9 personen, ondersteund door vele vrijwilligers, kijkt dan ook erg uit naar het begin van editie 2019. Op de inschrijvingsavond, 7 november 2018, hebben zich 32 deelnemende teams aangemeld, waarvoor onze dank. Wij willen iedereen wederom wijzen op de doelstellingen van het toernooi: Gezelligheid, Prestaties en Sportiviteit(GPS). Wij, als organisatie, zien dit ieder jaar als de 3 speerpunten van het toernooi.

Ook dit jaar zullen 5 verschillende scheidsrechters(Theo v/d Salm, Hans Havik, Jeroen Janson, Ronald van Meurs en Lizzy v/d Helm) en vele leden van E.H.B.O vereniging St. Liduina te Zoeterwoude meehelpen alles mede in goede banen te leiden. Zij doen dit voor hun plezier en op vrijwillige basis. Het is onmogelijk een dusdanig toernooi te organiseren zonder de hulp van vele vrijwilligers, respecteer derhalve de wedstrijdleiding en de vele vrijwilligers die betrokken zijn gedurende het toernooi, waarvoor dank!

Net als vorig jaar zal het Vrienden van VVZZ-spel georganiseerd worden. https://vriendenvanvvzz.nl/ Het spel wordt georganiseerd door organisatieleden Iris Sweere en Ilja van Rijn op de voorgrond en onze website TOPPER Ian den Hartog op de achtergrond. Op de speciaal ontworpen website, kunt u niet alleen het spel op de voet volgen. Ook kunt u de wedstrijden volgen en zijn er vele feiten, statistieken en weetjes terug te vinden! Vorig jaar werd al veelvuldig van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle wedstrijden te voorspellen van het ZZ-toernooi. De winnares van vorig jaar, Loes Looijen, daagt u dan ook uit om aan het komende spel (ook) mee te doen. U zal zien dat u de wedstrijden met nog meer enthousiasme zal gaan volgen!

Het inschrijfgeld zal net als vorig jaar € 5,- bedragen en kan contant in een envelop op Pinksterbloem 49 (Iris) of Klaverblad 12 (Ilja) afgegeven worden of in de brievenbus op dit adres gedeponeerd worden. Ook kan er digitaal overgemaakt worden door middel van uw mobiele telefoonnummer op te geven bij inschrijving op de site. Voor vragen hieromtrent of over het spel kunt u mailen naar irissweere@gmail.com of iljavanrijn@live.nl

De digitale versie van het programmaboekje is verstuurd naar de verschillende contactpersonen der deelnemende teams, gedurende het toernooi zal er ook een papieren versie in omloop zijn zo lang de voorraad strekt.

Verder graag uw aandacht voor onderstaande mededeling:

Het programma van de finaleavond, gehouden op 9 februari 2019, zal om klokslag 16.00 uur aanvangen, noteer dit dus alvast in uw agenda!  Als reden kan ik u, als organisatie VV/ZZ-KZ, vertellen dat dit besloten is, vanwege het feestprogramma wat zal gaan aanvangen direct na de prijsuitreiking.

Organisatie VV/ZZ-KZ wil graag vooraf iedere vrijwilliger die betrokken is bij het organiseren van de komende editie 2019 hartelijk danken voor hun tomeloze inzet! Ook een woord van warme dank aan al onze sponsors welke het toernooi mede mogelijk gaan maken! Ik noem onze hoofdsponsor Kantoor Zaal, balsponsor Loonbedrijf A.T.M. van Santen en overige sponsoren Luiten Food, Boerderij ’t Geertje, Bloemsierkunst ‘’De Passie’’, Autobedrijf Luiten, Transportbedrijf J.L. van Rijn, E. van Vliet Transport en Fotografie Carmen. Tenslotte presenteren wij met trots onze kersverse toernooidames, Senna van Viegen en Robine van Santen, u kunt ze bewonderen gedurende het toernooi op verschillende momenten!Onderstaand het wedstrijdprogramma van de eerste speelavond 5 januari 2019, u bent van harte welkom in sporthal Meerhorst, wij kijken uit naar uw komst!