Gemeente geen partij is strijd over ‘Laantje’

De gemeente heeft geen juridische mogelijkheden in te grijpen bij de strijd over het gebruik van het zogenoemde ‘Laantje van Van Kampen’. Dat hebben B&W het GBLV-gemeenteraadslid Frank Rozenberg in antwoorden op vragen laten weten. Het Laantje is particulier eigendom doch tevens openbaar. Dat wil zeggen voor eenieder toegankelijk. Dat is sinds 1938 zo. Het Laantje heeft als bestemming ‘verkeers- en verblijfsdoeleinden’. Het particuliere eigendom van het Laantje wordt gedeeld door eigenaren van gronden die langs het Laantje liggen, aldus B&W. Het beheer is in handen van de eigenaren. Dat is ook vastgelegd in de oorspronkelijke koopakten. De gemeente kan niet bepalen dat de eigenaar van een stuk grond zijn perceel mag aansluiten op het Laantje, ook al is hij geen eigenaar van de weg, aldus B&W. het gaat immers om twee particuliere eigendommen. Het is daarmee een privaatrechtelijke aangelegenheid waarin de gemeente geen partij is. De aan te leggen Verbindingsweg kan wel aansluiten op het Laantje. Daarvoor is geen toestemming van de eigenaren nodig omdat het Laantje openbaar is en als bestemming ‘verkeers- en verblijfsdoeleinden’ heeft.