Opbrengst collecte Leger des Heils

Bij de collecte voor het Leger des Heils is in Stompwijk € 253,12 opgehaald. Een geweldig resultaat. Alle gulle gevers van harte bedankt.

Marianne Turk