Beste dorpsgenoten,

Het verheugt mij u mede te delen dat wij in de week van 19 t/m 24 november met maar 3 collectanten het mooie bedrag van € 681,11 bij elkaar hebben gecollecteerd voor het nationaal MS fonds! Iedereen heel hartelijk bedankt voor de gulle gift! Doordat wij met drie collectanten hebben gecollecteerd hebben wij niet alle wijken kunnen lopen.

Collectant gemist?

Ga naar onze website en doneer online. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057(NL 92 INGB 000000 5057)of sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig € 2,00.

Ook namens Carry vd Heijden (coördinator MS fonds) hartelijk dank.

Gr. Hélène v.d. Bosch