Informatieavond Dorpshuis Stompwijk

Op donderdag 8 november organiseerde de projectorganisatie N3MP een kleinschalige informatieavond over aankomende werkzaamheden rondom Stompwijk. Direct omwonenden waren op basis van adres uitgenodigd. Door het kleinschalige karakter was er ruimte voor het bespreken van lokale situaties. In deze nieuwsbrief leest u over de belangrijkste werkzaamheden die rondom Stompwijk gaan plaatsvinden, zoals de bouw van het inlaatwerk, de aanleg van een fietsbrug en autobrug en de tijdelijke verkeerssituatie daaromheen.

Inlaatconstructie

Bij Stompwijk komt een inlaatwerk die het boezemwater met de piekberging in de Nieuwe Driemanspolder verbindt. De inlaat zal bestaan uit twee klepstuwen, die bij hevige regenval open kunnen zodat het overtollige water tijdelijk in de Nieuwe Driemanspolder kan worden opgevangen. De werkzaamheden voor de inlaat starten in het eerste kwartaal van 2019.

Nieuwe situatie:

bruggen bij Ondermeerweg

Tussen de Meerlaan en de Ondermeerweg komen twee nieuwe bruggen: een autobrug en een fietsbrug. In de tweede helft van 2019 wordt gestart met werkzaamheden aan de bruggen. De autobrug komt in het verlengde van de Meerlaan en verbindt de weg met de Ondermeerweg op dezelfde wijze als de wegen nu verbonden zijn.

De fietsbrug komt aan een nieuw aan te leggen fietspad. Vanaf de fietstunnel onder de N206 komen fietsers uit op het nieuwe fietspad, waarna de fietsbrug het fietspad verbindt met de Ondermeerweg. De nieuwe wegen worden in onderstaande afbeelding met een witte baan aangegeven.

Tijdelijke verkeerssituatie

Om het werkverkeer zoveel mogelijk van het gewone verkeer te scheiden tijdens de bouw van de inlaat en de nieuwe bruggen, wordt de plaatselijke verkeerssituatie tijdelijk anders. Aan de Meerlaan wordt eind 2018 een tijdelijke inrit en weg aangelegd. Vanaf de N206 zal het werkverkeer nog een klein stukje op de Meerlaan rijden, naar een tijdelijke inrit richting de werklocatie.
In de tweede helft van 2019 wordt de bestaande weg tussen de Meerlaan en de Ondermeerweg tijdelijk afgesloten, zodat de nieuwe autobrug kan worden aangelegd. Fietsers zullen dan gebruikmaken van het tijdelijke fietspad. Om het verkeer in goede banen te leiden, zullen verkeersregelaars ingezet worden. In plaats van rechtdoor de Meerlaan af te rijden naar de Ondermeerweg, zal de Ondermeerweg voor auto’s en vrachtverkeer bereikbaar zijn via een bocht links- of rechtsom. De bochten in de tijdelijke wegen zijn digitaal getest zodat ze geschikt zijn om met een vrachtwagen te nemen. Om deze tijdelijke autoweg aan te leggen, wordt de verbinding tussen de Meerlaan en de Ondermeerweg in een weekend enkele uren gesloten. In onderstaande afbeelding wordt de tijdelijke verkeerssituatie uitgebeeld: de groene strook is het tijdelijke fietspad, de blauwe banen geven omleidingsroutes voor autoverkeer aan.

Beperken hinder

Om hinder van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, neemt aannemer de Dijkencombi enkele maatregelen. Om trillingen in te perken, wordt in de buurt van woningen maximaal 15 km per uur gereden door het werkverkeer. Ook bij de werkzaamheden wordt overlast beperkt door gebruik te maken van trillingsarme en geluidsarme technieken. Bovendien wordt bij droog weer stofoverlast beperkt door het vochtig houden van de wegen voor werkverkeer. Belichting wordt enkel gebruikt als het nodig is, daarbij wordt rekening gehouden met omliggende huizen.

Planning

In 2018 worden enkele werkzaamheden uitgevoerd. Nog voor de kerst worden de eerste grondwerkzaamheden uitgevoerd op de bouwlocatie voor het inlaatwerk. Ook voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van kades van de Ringsloot starten eind dit jaar.

Begin 2019 wordt gestart aan de bouw van het inlaatwerk en het nieuwe fietspad. In de tweede helft van 2019 worden de tijdelijke autowegen aangelegd. Daarna wordt gewerkt aan de aanleg van de nieuwe autobrug, alsook aan de verbreding van de Ringsloot en het aanbrengen van damwanden.