School ziet uit naar fris gebouw en nieuw schoolplein

De Maerten van den Veldeschool komt aan de achterkant van het Kulturhus. Met 160 leerlingen verhuist de school eind van het jaar naar het nieuwe gebouw. Directeur Kees Jan Visser is nauw betrokken bij ontwerp en uitvoering.

Hoe ben je als school betrokken bij de bouw?

Uiteraard zijn wij nauw betrokken bij alles wat er gebeurt rondom het nieuwe schoolgebouw. De vorige directeur van de school, Peter Witteman, heeft zich flink ingespannen om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk een nieuw gebouw zou komen. Zelf ben ik nu vijf jaar directeur en ook vanaf dag 1 erbij betrokken. Zo hebben we ons bezig gehouden met het opstellen van het programma van eisen en het beoordelen van het ontwerp. De laatste maanden ben ik vaak op de bouw aanwezig. Ik kijk dan met name mee naar aspecten die het onderwijs aangaan.

Wat zijn zaken waarop jullie letten?

De meeste zaken zijn natuurlijk vastgelegd in het programma van eisen. Dat is de basis. Maar we hebben de ontwerpen ook in het team besproken. Wij kijken vanuit het onderwijs toch anders naar een gebouw dan een architect. Als leerkracht wil je bijvoorbeeld dat je de ruimtes goed kunt overzien. Zo is er nu vanuit het kleuterlokaal een raam naar het halletje bij de toiletten. Zo kunnen de leerkrachten in de gaten houden of het ook daar goed gaat. Hetzelfde geldt voor extra ramen die uitkijken op de leerpleinen.

Die leerpleinen maken toch onderdeel uit van jullie visie op het onderwijs?

Dat klopt. Ik denk dat we een ideale mix hebben gevonden tussen lesgeven in de klas en zelfstandig werken. Op de leerpleinen kunnen kinderen in groepjes werken en met elkaar overleggen. We willen nog meer dan nu kinderen op hun eigen niveau lesgeven. Dus meer aansluiten bij wat ieder kind kan. Dat kan op de leerpleinen. De klaslokalen bieden daarnaast de rust en regelmaat die kinderen nodig hebben.

Zijn door de leerpleinen de klassen veel kleiner geworden?

De klaslokalen zijn wel iets kleiner dan nu, maar nog steeds prima van grootte. In totaal hebben we nu meer vierkante meters. Zo hebben we voor de kleuters weer een grote ruimte om te spelen terug. Het speelhuis dat in het oude kleutergebouw stond, komt ook weer terug op de begane grond. Net als de bibliotheek. De groepen 1 tot en met 4 zitten op de begane grond en de groepen 5 tot en met 8 hebben hun klaslokaal op de eerste verdieping.

Zijn er nog meer nieuwe dingen?

Het mooie is dat we in overleg gebruik kunnen maken van de ruimtes van het Kulturhus aan de voorzijde. Zo kunnen we onze handarbeidlessen geven in het atelier. En we hebben een nieuwe speelzaal waar de jongste kinderen kunnen gymmen. We weten dat als we alleen een school hadden kunnen bouwen we veel minder ruimte tot onze beschikking zouden hebben. Nu hebben we als dat nodig is zelfs de grote zaal of de huiskamer als extra ruimte.

Wil je meer samen gaan doen met andere gebruikers?

Voor ons als school is de samenwerking met andere gebruikers heel belangrijk. Straks zitten we samen met de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang in één gebouw. Dan hoeven kinderen na schooltijd niet meer naar een ander gebouw te lopen. Ook hoeven de jonge kinderen niet meer aan een nieuw gebouw te wennen als ze naar de basisschool gaan. Daarnaast is het ook voor ons als beroepskrachten prettig. We kunnen de leerlingen goed volgen van hun tweede tot hun twaalfde jaar. En we kennen de ouders al, dus dat maakt het contact gemakkelijker. Daarnaast willen we ook met andere gebruikers gaan samenwerken.

Waar kijken jullie het meest naar uit?

Voor ons is het heerlijk dat we straks een gebouw hebben waar alles nieuw is. Ons huidige gebouw is veilig, maar voor de rest houdt het niet over. Straks krijgen we ook allemaal nieuw meubilair en de leerpleinen worden leuk ingericht met zithoeken. We zijn heel benieuwd hoe het zal zijn als alles mooi en fris is. Waar we ook naar uitkijken is het nieuwe schoolplein aan de achterzijde van het gebouw. Dat komt er als het oude schoolgebouw is afgebroken. Qua ruimte waren we enorm verwend met het oude schoolplein, maar ook straks is het nog best ruim. Met onder meer een amfitheater waar kinderen buiten les kunnen krijgen, een groot speelrek, een voetbalveldje en spelen in het groen voor de jongere kinderen. Tot dit speelplein klaar is, kunnen de kinderen aan de voorzijde van het gebouw spelen.

Gaan jullie de opening nog vieren?

Natuurlijk nemen we op gepaste wijze afscheid van het oude gebouw aan het eind van het jaar. En we gaan op een leuke manier onze intrek nemen in het nieuwe gebouw. Maar de echte opening willen we doen als ook het schoolplein helemaal klaar is. Dat duurt nog een paar maanden langer. Dan maken we er een mooi feest van met de kinderen.

Bestuur Stichting Dorpshuis,

Theo van Velzen, Aad de Haas, Bert Wolterbeek

en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl