Meer mensen aan de slag in Leidschendam-Voorburg

De gemeente wil meer mensen aan het werk krijgen. Het liefst een betaalde baan, bij een reguliere werkgever. Een baan geeft voldoening, ritme en brood op de plank! In het nieuwe re-integratie en participatiebeleid kiest de gemeente voor meer focus en persoonlijke aandacht en contact. Wethouder Stemerdink: “We kijken beter naar wat past en werkt voor verschillende werkzoekenden. Op die manier willen we meer mensen aan een baan helpen. Lukt een betaalde baan niet, dan kijken we naar alternatieven als vrijwilligerswerk of mantelzorg.” Het nieuwe beleid wordt nog dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het nieuwe re-integratie en participatie beleid wil mensen zo snel mogelijk laten doorstromen naar regulier werk. Hiervoor zet de gemeente in op intensief en persoonlijk contact. Stemerdink: “Op deze manier kennen we onze inwoners nog beter, kunnen we beter inspelen op hun persoonlijke situatie en daardoor sneller begeleiden naar werk.” De gemeente zet verschillende trajecten in voor verschillende doelgroepen. Naast het al bestaande traject ‘Jongeren in de lift’ komen er trajecten voor statushouders en 50 plussers. Inwoners die graag aan de slag willen, maar voor wie het soms lastig is een passende baan te vinden.

Vrijwilligerswerk of mantelzorg

Voor mensen voor wie een baan bij een reguliere werkgever moeilijk te vinden is, kijkt de gemeente naar vrijwilligerswerk, mantelzorg, projecten, enz. De optie om vanuit een maatschappelijke bijdrage door te stromen naar een betaalde baan, blijft altijd open.

 Afstand tot de arbeidsmarkt

Voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt blijft de gemeente alternatief beschut werk aanbieden. Mensen kunnen dan op vrijwillige basis aan de slag in een zoveel mogelijk “echte baan”, dichtbij huis. Bijvoorbeeld in de horeca of bij een kinderboerderij. Deelnemers worden persoonlijk begeleid, zodat zij in een veilige omgeving kunnen werken aan het verbeteren van hun vaardigheden. Vanuit die ervaring kunnen zij doorgroeien naar wat voor hen het beste past. Dit kan een betaalde beschutte werkplek zijn, dagbesteding of een “gewone” baan.

Te lage bijdrage Rijk

De noodzaak voor een nieuwe aanpak is hoog. We willen zoveel mogelijk mensen aan het werk. Daarnaast krijgt de gemeente een te lage bijdrage vanuit het Rijk voor het verstrekken van de uitkeringen. Omdat de gemeente uiteraard wel alle uitkeringen betaalt, kampt de gemeente met financiële tekorten op het budget voor uitkeringen. Dit gaat om een tekort van circa € 4,5 miljoen, waarvan € 2,5 miljoen gecompenseerd wordt door het Rijk. Als er meer mensen aan het werk zijn, hoeft de gemeente minder uitkeringen te betalen en kunnen we het tekort terugdringen. Streven is om naast alle mensen die een uitkering aanvragen, elk jaar 30 tot 50 klanten extra aan een betaalde baan te helpen.