Beste Ruiter- en Men vrienden, sponsoren en bezoekers van SGW Vlietland

Al enige jaren is er van de zijde van Eventing Zuid Holland geen “verslag” meer gedaan van het wel en wee van de SGWM en bleek uit wat opmerkingen her en der dat het bed even opschudden geen luxe zou zijn vandaar even deze algemene beschouwing.

Maar bovenal is dit artikel een dankwoord aan alle vrijwilligers en sponsoren die het ons mogelijk maken dat wij de SGW Vlietland kunnen organiseren.

Stichting Eventing Zuid Holland is ontstaan uit de samenwerking in de organisatie van SGWM (Samen Gestelde Wedstrijd voor ruiters en menners) door De Blesruiters uit Stompwijk en Koningin Emma uit Wassenaar en opgericht in 2002. Al decennia organiseerde Koningin Emma de SGW op landgoed Voorlinden in Wassenaar maar door allerlei omstandigheden heeft de wedstrijd steeds weer moeten verhuizen totdat we neerstreken op Recreatieterrein Vlietland, nu al weer 14 jaar. De beide verenigingen bouwden in de loop der jaren een nauwe samenwerking op Om belangen, verantwoordelijkheden en risico’s te scheiden is besloten de samenwerking in een stichting voort te zetten.

Beide verenigingen investeerden in de oprichting en leverden bestuursleden en beijverden zich in de werving van vrijwilligers. De Stichting bestaat nu dus 16 jaar en er is natuurlijk wel het een en ander in de organisatie veranderd. Bestuursleden zijn gekomen en gegaan en het korps vrijwilligers is van samenstelling veranderd en zijn meer “van buitenaf” gekomen door mond op mond reclame. Echter als een paal staat nog de samenwerking en ligt het hart van de kerngroep in de organisatie nog steeds voor een belangrijk deel bij Bles en Emma leden. Er zitten personen in die groep die al 30 – 40 jaar met elkaar samen werken en dat is heel lang.

Het succes van de SGWM is daarom zeker te danken aan deze hechte groep mensen en de aantrekkingskracht die zij uitoefenen op de werving van het grote korps van vrijwilligers die rondom de organisatie van de SGW noodzakelijk is voor, de crossbouw, de secretariaten, posters, verkeersbegeleiders en parkeerhulpen, etc, etc. en veelal komen uit contacten die leden en ex leden hebben met hun vrienden en relaties.

Zo ontstaat ieder jaar weer een dijk van een wedstrijd en hebben wij landelijk gezien een goede status die al verschillende keren heeft geleid tot de organisatie van KNHS kampioenschappen en jaarlijks het kampioenschap van de Regio Zuid Holland.

In het totale plaatje is het natuurlijk van het allergrootste belang dat je een voldoende groot terrein tot je beschikking hebt om de parcoursen uit te leggen maar ook om deelnemers en bezoekers te ontvangen. De laatste 14 jaar hebben we in Recreatie Vlietland BV een dankbare gastheer mogen treffen. Dankbaar ja…omdat onze sterke organisatie ook een geweldige aantrekkingskracht uitoefent op het recreatiegebied maar ook van onze kant omdat dit terrein een schitterende ambiance vormt voor de samengestelde wedstrijden voor ruiters en menners.

Het zal natuurlijk niemand ontgaan zijn dat er vele ontwikkelingen op en rond Vlietland gaande zijn. De aanleg van de Rijnlandroute zal nog enkele jaren de nodige flexibiliteit van de organisatie vergen maar heftiger zal de invloed zijn die de bouw van het waterrecreatiepark op het terrein zal hebben. In de nabije toekomst raken we dan een groot deel van het terrein kwijt en zal de organisatie van een SGWM alleen nog op een kleinere schaal mogelijk zijn. Met de heer Carpentier Alting (directeur Vlietland BV) zijn wij hierover regelmatig in gesprek.

Dit jaar hebben we nog een prachtige wedstrijd kunnen organiseren en ook volgend jaar zal dat nog kunnen maar de toekomst is verder afhankelijk van de snelheid van de ontwikkelingen rond de bouw van de recreatiebungalows en aanleg van haventjes.

Voor nu willen wij jullie, leden van de Paardrijverenigingen Blesruiters en Koningin Emma hartelijk danken voor de samenwerking. We hebben goed gedraaid en stellen we een jaarlijks te bepalen financiële afdracht beschikbaar aan de verenigingen.

Volgend jaar staat de wedstrijd – ijs, weder en ander zaken dienende – gepland voor 15 en 16 juni.

Zet deze datum alvast in uw agenda’s.

Hartelijke sportgroet,

namens het bestuur van de Stichting Eventing Zuid Holland,

Ton Spaan