Beste buur in buitengebied

De Burgemeester onverwachts op je erf is al bijzonder. Maar dat hij samen met de brandweercommandant uitspreekt hoe geweldig hulpvaardig de buren zijn in Buurschap Drie Molens is wel heel bijzonder. Het schijnt dat burennoodhulp in de stad niet altijd vanzelfsprekend is…

Wij waren donderdagmiddag onbereikbaar en 20 minuten van huis. In de hele buurt gingen de alarmbellen af en speelde grote paniek. Dat bij Willem Dolle en Kees Roeling jr. de adrenaline de overhand nam is om half vijf een godsgeschenk geweest. Hun boerenverstand heeft ervoor gezorgd dat de 10 kalveren en 45 stuks jongvee van de familie Oosthoek het hebben overleefd. En gelukkig durfde het team van de eerste bluswagen te assisteren tussen de koeien in de rokende stal. Dat was hard nodig, het vee had nog geen ervaring met een verse grasmat en was niet direct van plan om de stal te verlaten

Natuurlijk zijn we alle betrokken brandweercorpsen en de gemeente dankbaar voor de inzet afgelopen donderdagavond. Maar we zijn alle werkpaarden als buur, Fokko de molenaar, familie van Haastert, buurvrouwen en iedereen die een hand heeft toegereikt wel heel, heel dankbaar voor de goede afloop.

Vanaf nu biedt Hotelboerderij Akkerlust ook logeerruimte aan viervoeters en pronken en loeien er weer koeien in de stal aan de weg. De veestapel van de familie Oosthoek is voorlopig in goede handen bij de gastvrije familie van Boheemen. Wie weet wat dat gaat brengen naar de toekomst toe want de bonte gasten zijn lid van de Delflandse Vleesmeesters, met vlees van 100% melkkoe.

Dat de communicatie omtrent de aanrijroute een behoorlijke vertraging heeft opgelopen voor de brandweer moge een lering zijn voor hulpdiensten in onze gemeente. Wij zijn loei, loei trots op onze buiten buren!

Mede namens de familie Oosthoek, Bert en Vicky van der Krogt