Halloween

Veel mensen weten nog niet wat Halloween nu eigenlijk is. Het is een nieuwjaarsfeest, de Kelten vierden dit feest al in de 5e eeuw voor Christus. Het heette Samhain = einde zomer. Men geloofde dat de zielen van de doden nu het dichtst bij waren, nu kon je contact met ze maken en raad vragen. Ook werd het binnen halen van de oogst gevierd. Het is dus van origine géén Amerikaans feest.

Waarom nu al dat gegriezel?

De Kelten geloofden dat alle doden van voorbije jaar samen kwamen om een lichaam  van mens of dier te kiezen waarin ze 12 maanden zouden blijven wonen, totdat ze konden rusten in het hiernamaals. Ze maakten zichzelf en hun huizen zo onaantrekkelijk mogelijk om de dwalende geesten af te schrikken. In de 9e eeuw steekt het Christendom de zee over en het ‘Heidense’ feest wordt geconformeerd aan de Christelijke religie: Allerzielen. In lompen gekleed bedelde men van deur tot deur om zielencake, brood met rozijnen. Zo is waarschijnlijk het Trick or Treat spelletje van afgeleid, dit komt niet van de Kelten. De Pelgrims en Ierse immigranten hebben omstreeks 1840 het gebruik meegenomen naar Amerika.

De Pompoen

Was oorspronkelijk een uitgeholde knol of biet. En komt waarschijnlijk uit een Iers volksliedje, de immigranten vonden de pompoen mooier, vandaar de pompoen bij All Hallows Eve Halloween is dus ontstaan uit de Nieuwjaarsfeesten van de Kelten, het vieren van de oogst en het herdenken van de doden. Nu weten we gelijk waarom de mensen zich griezelig en eng maakten, om de dwalende geesten af te schrikken.

Ik wens alle kleine geestjes, heksjes en griezels een leuk Halloween feest in ons mooie dorpje.

Debbie van Ooststroom