Evenementen kalender voor Stompwijk

Je hoort het soms wel eens: “Waarom organiseren ze dat nou, als er al wat anders aan de hand is?”  Geen coördinatie en geen onderling overleg in Stompwijk. Zo’n klein dorpje en niet weten wat er aan de hand is.

Met de verdergaande digitalisering en meerdere informatiebronnen (facebook, twitter, whats-app groepen, instagram, email) is het overzicht meer dan zoek. Sinds jaar en dag staat er in de Dorpsketting al een ‘activiteitenkalender’. Maar weinigen maken hier gebruik van, terwijl het idee hierachter natuurlijk prima is, als we er tenminste naar kijken en activiteiten aanmelden. Om nu een stap verder te doen is het idee om ons niet te beperken tot de Dorpsketting, maar ook een stap op het internet te zetten.

Ook hier hebben we wel eens een poging ondernomen en op www.stompwijk.nl staat sinds jaar een dag ook een evenementenkalender.  Maar ook hier geldt hetzelfde als we de activiteiten/evenementen niet aanmelden, heeft het geen zin.

Daarom het volgende idee: 

Alle stichtingen, verenigingen, groeperingen etc. hebben wel iemand die verslag doet van op handen zijnde evenementen. Als deze personen nu toegang hebben tot de centrale evenementenkalender op www.stompwijk.nl, dan kan tijdens een vergadering, wanneer een datum van een evenement gezocht wordt, gekeken worden of de gewenste datum al bezet is en of dit evenement een ander evenement in de weg zit. Zo niet, dan kan direct on-line het evenement toegevoegd worden. Het probleem is dat niet iedereen zomaar berichten/evenementen etc . op de website kan toevoegen. Dat willen we veranderen door ‘geautoriseerde’ personen toegang te geven. Als U aangeeft wie binnen een stichting, vereniging of groepering de persoon is die hiervoor verantwoordelijk kan zijn, dan voegen wij deze persoon toe als gebruiker van de evenementen-kalender.

Stuur een email naar: redactie@dorpsketting.nl  o.v.v.:

Voornaam,

Achternaam,

stichting/vereniging/groepering naam,

Mobielnummer,

Telefoonnummer,

Emailadres

Wij voegen U toe en sturen een korte werkinstructie, hoe een evenement toe te voegen. Op deze manier is voor heel Stompwijk duidelijk wanneer een evenement gepland staat. De evenementenkalender staat rechtsboven op de website van www.stompwijk.nl

Gaat U meewerken? 

Beheerder www.stompwijk.nl

We zoeken overigens ook nog meer beheerders!