Woejbusje

Op donderdag 11 oktober vertrekt er weer een busje naar Zoetermeer. Er kunnen 7 of 8 personen mee, iedereen, jong of oud. Er is ook plek voor de  boodschappenkar en/of rollator.

Vertrek:

om 10.30 bij      de Fam. Oudshoorn

om 10.40 bij      Akkermunt

om 10.45 bij      Pinksterbloem

om 14.00 uur terug in Stompwijk

Opgeven bij Coby v.d. Geest,

Telefoon 071-5801561, Mobiel 06 10616934