Reconstructie Stompwijkseweg, BAM Infra komt nog een keer terug

Op sommige plaatsen is de kade nog niet vervangen of versterkt, omdat er kabels en leidingen in de weg zitten. Inmiddels zijn er passende oplossingen gevonden en zijn de kabel- en leidingbedrijven op de hoogte van de werkwijze. BAM Infra komt nog een keer terug om de resterende buispalen achtereenvolgens op de verschillende locaties aan te brengen, de kade te versterken of te vervangen en het straatwerk te herstellen. Door eerst de oplossingen voor alle knelpunten goed te hebben voorbereid, worden de resterende werkzaamheden aan kade en bestrating gedurende een nieuwe aaneengesloten periode uitgevoerd.

Planning

De werkzaamheden aan de kade worden uitgevoerd van 22 oktober t/m 23 november 2018. De exacte data en locaties van de herstelwerkzaamheden aan het straatwerk worden nader bepaald. De genoemde data geven een richtlijn en zijn afhankelijk van de onvoorziene (weers)omstandigheden.

Bereikbaarheid

Om de resterende reconstructiewerkzaamheden aan de kade te kunnen uitvoeren, is op enkele plaatsen opnieuw een wegafsluiting nodig. De kraan staat een korte periode op verschillende locaties om de buispalen aan te brengen en “hopt” vervolgens naar de volgende locatie. Wanneer wij een dag(deel) ter hoogte van een inrit werkzaam zijn, stemmen wij dit van tevoren met de aanwonenden of aanliggende bedrijven af.

Bereikbaarheid Dr. Van Noortstraat

We hebben ook nog werkzaamheden tussen de Kniplaan en de dorpskern. De kraan is op deze locatie naar verwachting in één dag op 7 november klaar.

Werkwijze

Versterken:

Vanaf de zijde Leidschendam versterken we de kade op verschillende locaties, in de richting van Stompwijk. We werken vanaf de kade. Door gebruik te maken van een dieplader kunnen we de kraan snel verplaatsen. Er worden meerdere palen op een dag geheid. Voor deze werkzaamheden is wel een volledige rijbaanafsluiting nodig. De locatie van de kraan bepaalt via welke zijde woningen en bedrijven bereikbaar zijn. Naast het heien van de palen zijn er nog werkzaamheden in een halve rijbaanafzetting, zoals het verbinden van de kademuur en het herstellen van de bestrating. Deze werkzaamheden duren van 22 oktober t/m 23 november.

Vervangen

Na het versterken gaat de kraan nog een keer terug ter hoogte van Stompwijkseweg 19 om hier de kade te vervangen. Hiervoor maken wij gebruik van ander materieel en voorkomen wij dat bewoners worden ingesloten tussen twee kranen. Het vervangen neemt meer tijd in beslag dan het versterken van de kade. Naar verwachting duurt het vervangen van 12 november t/m 23 november.

Herstelwerkzaamheden straatwerk

Naast de werkzaamheden aan de kade wordt op verschillende locaties het straatwerk hersteld. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd nadat het heien van de palen is afgerond. Ook hiermee wordt voorkomen dat bewoners en bedrijven worden ingesloten. De exacte data en locaties voor deze werkzaamheden worden nader bepaald. Wij zijn al langere tijd aan het werk in uw omgeving. Dit brengt hinder met zich mee. U heeft nog kort en hevig overlast van ons, maar hopen op uw begrip en een fijne samenwerking.

Actuele informatie

Via de matrixborden aan beide zijden van de Stompwijkseweg houden wij u op de hoogte. Of download de app ‘Stompwijk’ op uw smartphone. Hierop is altijd de actuele locatie van het project terug te vinden. De smartphone app is beschikbaar voor de platforms Android en Apple.