Onenigheid gevel Kulturhus blijft

B&W hebben geen geld om de gevel van het Kulturhus aan te passen. Indien de gemeenteraad een ander materiaal op de gevel wil, of materiaal van een andere kleur moet de raad die wensen zelf op haalbaarheid laten onderzoeken en aangeven waar het geld vandaan moet komen. Dat stellen B&W in antwoorden op vragen van GBLV en VVD over de gevel van het Kulturhus. De Adviesraad Stompwijk kaartte de zaak aan. Volgens de raad is de gevel veel donkerder dan eerder was voorgespiegeld. En waarmee de raad akkoord was gegaan. De uitstraling van het gebouw is daardoor nadelig beïnvloed. Volgens B&W was het oorspronkelijk gekozen materiaal niet meer leverbaar. De bouwer, Slimscholenbouwen, heeft dat de gemeente laten weten. Ook dat de textuur af zou wijken van de eerder geaccordeerde monsters. Wanneer dat gebeurde melden B&W echter niet. De Welstandscommissie heeft de panelen bekeken nadat ze er hingen. De commissie doet normaliter geen inspecties ter plaatse. Nu is er wel een werkbezoek afgelegd. De commissie is akkoord gegaan met de nieuwe panelen. Er kleurverschil is er niet, aldus B&W. Bovendien kan een monster altijd iets afwijken van het werkelijke materiaal. Schuren of een andere vorm van bewerken is geen optie, menen B&W. ‘Het is de vraag of de inwoners van Stompwijk die de donkere kleur niet mooi vinden het verschil zouden zien en de donkere kleur met de textuur van het oude productieproces wel mooi zouden vinden’. Het gebouw is volgens B&W brandveilig. De oplevering moet nog dit jaar plaats vinden.